Trang chủ Tân Thiên Long 3D

Đầu trang

Thể Lệ

15-11-18

Tháng 11 này, Tân Thiên Long sẽ cho mở lại sự kiện đặc biệt - Bảo Rương Mật Đồ, chào đón anh hùng hào kiệt khắp nơi tham gia và truy tầm vô số kỳ trân dị bảo quý giá hấp dẫn.


Thông Tin Chung

 • Thời gian lấy dữ liệu nạp thẻ: 00h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 22/11/2018.
 • Thời gian đào bảo rương: 18h00 ngày 15/11 - 23h59 ngày 22/11/2018.
 • Thời gian ghép Thiên Hoang Cổ Cảnh: Từ ngày 23/11 – 23h59 ngày 28/11/2018.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ Tân Thiên Long. Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 nhân vật duy nhất.
 • Phần thưởng sẽ được trao dưới dạng mã (code) vật phẩm. Bằng hữu trúng giải có thể sử dụng code tùy theo ý muốn tại NPC Cung Thái Vân (xem hướng dẫn tại đây).
 • Phần thưởng nhận được từ hoạt động là vật phẩm khóa.
 • Số lượng phần thưởng có giới hạn có thể sẽ hết trước thời hạn đã công bố.
 • Hạn sử dụng code: 23h59 ngày 29/12/2018.
 • Thời gian xem lại lịch sử mở bảo rương: Từ 17h00 ngày 15/11 - 22/11/2018.
 • Lưu ý: Bằng hữu hãy tự lưu trữ mã code để tiện cho việc sử dụng, tránh trường hợp sau khi chương trình đóng lại lịch sử xem code thì sẽ không thể xem lại.

Một Số Quy Định

 • Mỗi 200 ZingXu (tương đương mốc nạp tối thiểu là 20.000 VNĐ, không áp dụng hình thức nạp thẻ ATM có chiết khấu %) sẽ nhận được 1 lần đào Bảo Rương.
 • Trên bản đồ có nhiều Bảo Rương ở vị trí khác nhau, quý bằng hữu có thể chọn 1 Bảo Rương bất kỳ để khám phá và nhận thưởng ngẫu nhiên.
 • Số lần đào Bảo Rương không không giới hạn.
 • Sau khi chuyển đổi Zing Xu thành bạc, bằng hữu vui lòng chờ khoảng 05 phút (đến tối đa 60 phút) để hệ thống ghi nhận được số Zing Xu đã chuyển đổi.