Đầu trang

Kinh Hỷ Tam Liên

Cùng tham gia loại Kinh Hỷ Tam Liên hoàn, bằng hữu  có thể nhận được vật phẩm siêu giá trị: Thương Hạc Dược Phách, Thiên Hoang Tinh Thạch, Hoán Linh Dịch. Đồng thời còn có cơ hội nhận được nhiều cực phẩm trong thiên hạ.

Giới thiệu chung

 • Hoạt động diễn ra: 07/11 - 13/11/2018.
 • Tham gia tại NPC Trần Quý Thường - Tô Châu (231, 350).
 • Mỗi hình thức rút thăm sẽ tốn phí một lượng Kim Nguyên Bảo khác nhau.

Tan Thien Long 3D

Tinh Túy Nhất Liên Hoàn - Tốn 10 Kim Nguyên Bảo

Hình thức rút thăm - Mức phíVật phẩm ngẫu nhiên nhận được
Tan Thien Long 3D
Tinh Túy Nhất Liên Hoàn
Tốn 10 Kim Nguyên Bảo
Mỗi ngày chỉ được rút thăm 4 lần
 • Huyền Cơ Dược Trần x1 ( khóa)
 • Chú Văn Huyết Ngọc x1 (khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x1 (khóa)
 • Thiên Linh Đan x1 (khóa)
 • Huyền Linh Đan x1 (khóa)
 • Bí Ngân cấp 3 x1 (khóa)
 • Loa Nhỏ x10 (khóa)
 • Hoán Linh Dịch x1 (khóa)

Nguyệt Hoa Nhị Liên Hoàn
Tốn 250 Kim Nguyên Bảo
 • Long Văn Điêu Văn Lễ Hạp (Không khóa)
 • Huyễn Sắc Câu Thiên Thái (Không khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa(không khóa)
 • Thương Hạc Dược Phách(không khóa)
 • Bảo Thạch Trác Khắc Phù (Không Khóa)
 • Hồng Diệu Thạch (không khóa)
 • Tử Vi Linh Phách (khóa)
 • Trùng Lâu Ngọc(không khóa)

Nhật Diệu Tam Liên Hoàn
Tốn 500 Kim Nguyên Bảo
 • Chân - Trùng Lâu Giới x1 (không khóa)
 • Cửu Tiên Ngọc Toái x1 (không khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x12 (không khóa)
 • Long Tuyền Thiết Anh x2 (không khóa)
 • Kim Tàm Ti x25 (không khóa)
 • Tĩnh Tâm Thảo x1 (khóa)
 • Thú Cưỡi: Tuyết Lộc Khiêu x1 (khóa)
 • Nguyên Chú Kim Phù x1 (khóa)

Đặc biệt khi rút thăm Nguyệt Hoa Nhị Liên Hoàn Nhật Diệu Tam Liên Hoàn có cơ hội trúng được trang bị Trùng Lâu Ngọc, Chân Trùng Lâu Giới...

Tan Thien Long 3D

Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long 3D, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.