Đầu trang

Dũng Đoạt Bảo Rương

Ngay tại Tân Thiên Long 3D, các kỳ nhân bí ẩn đã xuất hiện tại Thiên Ngoại mang theo những bảo rương kì bí chờ bằng hữu khám phá. Hãy nhanh chân lên nào anh em ơi.

Giới thiệu chung

 • Thời gian diễn ra: 03/10 - 16/10/2018.
 • Điều kiện tham gia: Bằng hữu có cấp độ trên 30.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày, bằng hữu có thể đến Bang hội thành thị gặp Võ sự quan viên Võ Đại Uy (134, 50) dùng 10 điểm cống hiến đổi 1 Bùa mở bảo rương.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Thu thập Nến ở các bản đồ luyện cấp (các quái rơi Hoàng Chỉ).

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Hãy nhanh chóng tìm đến các cao nhân ẩn dật nơi xa xôi hiểm trở: đến chỗ Lâm Hải Khê Cốc - Sào Linh Lâm (100,70), Mạc Nam Thanh Nguyên - Sào Ỷ Phong (163,94), Vong Xuyên Hoa Hải - Hoa Triệu Lâm (50,69), Thiên Kỳ Nam Hoài - Tiêu Ngô Tịch (48,170) nhờ cậy họ giúp bằng hữu khám phá bí mật bảo rương.

Nếu muốn phần thưởng phong phú hơn, có thể vào Tiệm Kim Nguyên Bảo mua Khôi Lỗi để mở Bảo rương cao cấp.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Loại bảo rươngNguyên liệu yêu cầuPhần thưởng ngẫu nhiên
nhận được (khóa)
Bảo rương
sơ cấp
1 Bùa mở bảo rương + 49 Nến
 • Tâm tự thiên kết
 • Vàng tài phú
 • Càn khôn hồ
 • Tiềm năng quả
 • Loa nhỏ
 • Thần hồn dịch
 • Kim tàm ti
 • Thiên Linh Đan
 • Huyền Binh Thạch
 • Huyền cơ dược trần
 • Chân nguyên phách
Bảo rương
cao cấp
1 Bùa mở bảo rương + 49 Nến + 1 Khôi lỗi
 • Huyễn Sắc Câu Thiên Thái
 • Xuyết Long Thạch – Thương
 • Xuyết Long Thạch – Bạo
 • Xuyết Long Thạch - Nguyên
 • Ly Hỏa
 • Công lực đan
 • Đại Hoàn Đan
 • Tĩnh Tâm Thảo
 • Nhuận vật lộ
 • Thiên Thối Thần Thạch
 • Thương hạc dược phách
 • Tịnh Vân thủy
 • Huyền cơ dược trần
 • Cao Cấp Căn Cốt Đan
 • Thích Linh Tương

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Lưu ý

 • Mỗi ngày, bằng hữu chỉ có thể nhận 3 Bùa mở bảo rương.
 • Người chơi khác có thể mở bảo rương do bằng hữu kích hoạt vì vậy hãy thật nhanh tay nhé.
 • Tại mỗi NPC, sau khi đã kích hoạt bảo rương, bằng hữu phải đợi 5 phút để kích hoạt lần tiếp theo.
 • Bảo rương sẽ biến mất sau khi bằng hữu nhặt hoặc quá 5 phút từ khi kích hoạt.