Trang chủ

Đóng Toppage

Vũ Ý Tung Hoành

15-07-19

Chào mừng phiên bản mới sắp ra mắt cùng nhiều tính năng hấp dẫn, Tân Thiên Long 3D sẽ khai mở tính năng Võ Ý Tung Hoành với cách thức tham gia và hệ thống phát triển độc đáo.

Thông Tin Chung

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 17/07/2018.
 • Điều kiện :  Nhân vật đạt cấp 85.
 • Kể từ thời gian trên, quý bằng hữu có thể đến Phụng Minh Trấn gặp NPC Lạc Hà Phong (144,201) nhận nhiệm vụ chỉ dẫn Võ Ý.
 • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, tính năng Võ Ý sẽ xuất hiện trong giao diện Nhân Vật.

Nâng cấp Võ Ý và Võ Ý Bí Truyền

 • Để nâng cấp Võ Ý, bằng hữu cần sử dụng Nội Tức.
 • Nội Tức nhận được khi tham gia đánh quái tại các bản đồ chỉ định, bao gồm: Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Khắc Lạp Mã Can, Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Phúc Địa, Địa Uyển, Hãn Huyết Lĩnh, Tát Mã Nhĩ Hãn, Thánh Hỏa Cung, Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diệm Cốc, Tần Hoàng Địa Cung 3, Tần Hoàng Địa Cung 4, Thần Binh Các, Mạc Nam Thanh Nguyên, Thiên Kỳ Nam Hoài, Vong Xuyên Hoa Hải, Lâm Hải Khê Cốc, Tẩm Thủy Đan Lâm, Vân Dao Thước Lĩnh, Thủy Nguyệt Động Thiên, Huyền Hải, Đại Côn Di Hải, Nhai Dư Đảo, Vân Phù, Thông Thiên Tháp Địa Cung, Thông Thiên Tháp Tầng 1, Thông Thiên Tháp Tầng 2, Thông Thiên Tháp Tầng 3, Đỉnh Thông Thiên Tháp.
 • Tối đa 1 ngày, quý bằng hữ có thể diệt 3.000 quái Võ Ý. Có thể dùng Ngưng Tức Hoàn để nhân đôi Nội Tức diệt quái.
 • Cấp độ Võ Ý tối đa là 150. Giới hạn cấp Võ Ý người chơi có thể tăng ảnh hưởng theo cấp nhân vật:
  Cấp Độ Nhân VậtGiới Hạn Cấp Võ Ý
  85 - 89 39
  90 - 99 79
  100 - 109 119
  110 - 119 150
 • Thuộc tính Võ Ý chia làm 9 loại:
 • Có thể Nâng cấp thuộc tính Võ Ý bằng điểm Tiềm Linh. Điểm Tiềm Linh nhận được khi tăng cấp Võ Ý.
  Cấp Võ ÝĐiểm Tiềm Linh nhận được mỗi cấp
  1 - 9 2 điểm
  20 - 69 4 điểm
  70 - 119 6 điểm
  120 - 150 8 điểm

Võ Ý Bí Truyền

 • Tại Võ Ý Tung Hoành ngoài thuộc tính Võ Ý, bằng hữu còn có thể nâng cấp và học tập kỹ năng tại Võ Ý Bí Truyền.
 • Võ Ý Bí Truyền chia làm 5 tầng, mỗi tầng có 3 quyển, bằng hữu chỉ có thể chọn 1 quyển để học.
 • Cấp Võ Ý tăng đến: 5, 10, 15, 20, 25 sẽ tự động lĩnh ngộ Võ Ý Bí Truyền: Đấu Thư, Tục Thư, Hành Thư, Phọc Thư, Tuyệt Thư.
 • Để nâng cấp các quyển trong Võ Ý Bí Truyền cần có điểm Bồi Nguyên. Mỗi lần học tốn 1 điểm, tối đa tăng 10 cấp. Điểm Bồi Nguyên nhận được khi nhân vật tăng cấp Võ Ý.
  Cấp Võ ÝĐiểm Bồi Nguyên
  1 - 50 Cứ mỗi 5 cấp sẽ nhận được 1 điểm Bồi Nguyên
  50 - 109 Cứ mỗi 3 cấp sẽ nhận được 1 điểm Bồi Nguyên
  110 - 150 Cứ mỗi 2 cấp sẽ nhận được 1 điểm Bồi Nguyên
 • Lưu ý: Nếu ngày hôm trước còn quái Võ Ý, bằng hữu có thể vào giao diện Võ Ý và chọn Nhận Lại Nội Tức để tiêu diệt quái Võ Ý còn. Sử dụng chức năng cần tốn Vàng Khóa hoặc Kim Nguyên Bảo.