Đầu trang

Báo Danh Năng Động

Sự kiện Báo danh năng động được mở lại, thêm cơ hội để Quý bằng hữu tích lũy báo danh. Mong một ngày gần nhất, người sẽ sở hữu được trang bị Trùng Lâu.

Với mỗi lần mở lại Báo danh năng động, giang hồ lại xuất hiện thêm thời trang mới

Giới thiệu

  • Thời gian hoạt động: 09/12/2015 – 02/01/2016 trên toàn bộ máy chủ.
  • Điều kiện tham gia: Bằng hữu từ cấp 30 trở lên.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi tích lũy 150 điểm năng động mỗi ngày thông qua các hoạt động phó bản và săn boss dã ngoại..., bằng hữu có thể mở bảng Tham gia mỗi ngày để kích hoạt ngày tham gia và nhận thưởng.
  • Có 2 loại phần thưởng:
      • Phần thưởng mỗi ngày: Tối đa có thể nhận 25 lần.
      • Phần thưởng tích lũy: Mỗi giải tối đa có thể nhận 1 lần.

Nội dung hoạt động

Nhấn vào biểu tượng Hoạt động tham gia mỗi ngày để mở sự kiện:

Mở ra giao diện hiển thị ô kích hoạt và giao diện quà tích lũy. Hoạt động diễn ra trong 25 ngày sẽ tương ứng với từng số trong bảng sau. Ví dụ, ngày thứ 1 (đầu tiên) sẽ là ngày 09/12.

Nhấn vào các con số để hệ thống ghi nhớ số lần tham gia của bằng hữu. Nếu quên không tham gia đủ, bằng hữu có thể dùng Quyển Thời Quang (bán tại Tiệm Nguyên Bảo) để kích hoạt những ngày chưa tham gia.

Phần thưởng

Yêu cầu báo danhPhần thưởng nhận được (khóa)Số lượngMinh họa
Hằng ngày Ly Hỏa 10
6 ngày Huyền Linh Đan 3
12 ngày Thời trang: Cẩm tú niên hoa
(Hạn dùng 30 ngày)
1
18 ngày Huyền Binh Thạch 15
Ngọc Long Tủy 35
24 ngày Kim Tàm Ti 25
Tàn khuyết thần tiết cấp 7 1
Liên tiếp 5 ngày
Phiếu Đổi Bảo Thạch Cấp 3 2
Liên tiếp 10 ngày Cao cấp Nhuận Vật Lộ 1
Liên tiếp 15 ngày Chân Nguyên Linh Phách 1
Liên tiếp 20 ngày Thiên Nguyên Túy 2
Thú cưỡi: Cự Viên
(Hạn dùng 30 ngày)

1
Liên tiếp 25 ngày Sơ cấp Báo Danh Lệnh (Khóa) 1
Chân Nguyên - Lễ Bao Thuộc Tính Phù 1

Tham gia Báo danh năng động, Quý bằng hữu sẽ còn cơ hội tham gia sự kiện Báo danh nhận Trùng Lâu cực kỳ hấp dẫn. Quý bằng hữu đừng quên nhé!