Đầu trang

Chân Nghĩa Giang Hồ

Xưa nay, nhân nghĩa đi đầu. Người trong giang hồ nếu biết khéo léo kết hợp nâng cao chân nghĩa thì tự khắc nội tu chân nguyên sẽ tăng đáng kể. Võ học vì thế mà thăng tiến đáng kể vì huyết quản tuôn trào những sinh khí tiềm ẩn, kỳ kinh bát mạch có thể tự ý vận theo ý muốn.

Trương Sĩ Tâm là người cao ngạo, nhưng y cũng rất sẵn lòng hỗ trợ bằng hữu điểm chân nghĩa!

Giới thiệu chung

Thời gian diễn ra: Từ 09/12/2015 đến 22/12/2015 trên toàn bộ máy chủ.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian hoạt động, Tiệm Nguyên Bảo sẽ cho ra mắt Chân Nguyên Thần Phách.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Dùng Chân Nguyên Thần Phách sẽ nhận được được 2000 Chân Nguyên Tinh Túy và 1000 Điểm chân nghĩa.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Điểm chân nghĩa có 2 loại:

  • Điểm chân nghĩa hiện có dùng để đổi Chân Nguyên Cam, Tím.
  • Tổng điểm chân nghĩa đã nhận là điểm tích lũy chân nghĩa khi dùng Chân Nguyên Thần Phách.

Điểm chân nghĩa có thể đến Tô Châu gặp Trương Sĩ Tâm (349,230) đổi Chân Nguyên Tím, Cam.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Điểm Chân Nghĩa hiện có

  • Dùng để đổi Chân Nguyên Băng - Hỏa - Huyền - Độc - Sinh lực - Thể lực.
  • Mỗi người có thể đổi tối đa 3 Chân Nguyên Tím3 Chân Nguyên Cam các loại và sẽ tiêu hao điểm chân nghĩa khác nhau.
Đổi Chân Nguyên Tím
Lần đổi Chân Nguyên TímSố điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 1 2000
Lần 2 4000
Lần 3 12000

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Đổi Chân Nguyên Cam
Lần đổi Chân Nguyên CamSố điểm Chân Nghĩa tiêu hao
Lần 1 6000
Lần 2 12000
Lần 3 40000

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Tổng điểm chân nghĩa đã nhận

Tích lũy đủ 12000 điểm và 24000 điểm chân nghĩa, mỗi mốc bằng hữu sẽ nhận được 1 Thần Nguyên Túy miễn phí. Khi đổi Thần Nguyên Túy điểm chân nghĩa không bị trừ đi.

Tối đa chỉ nhận được là 2 Thần Nguyên Túy với 2 mốc tích lũy.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Lưu ý: Thời gian kết thúc đổi chân nguyên và Thần Nguyên Túy là 23h59 ngày 29/12.