Đầu trang

Dũng Đoạt Bảo Rương

Nhân mùa Giáng Sinh sắp tới, hoạt động Dũng Đoạt Bảo Rương sẽ được mở trở lại để phục vụ chư vị bằng hữu. Hãy nhân cơ hội này để tiếp nhận thử thách thú vị!

Giới thiệu chung

 • Thời gian diễn ra: Từ 16/12/2015 đến 29/12/2015 trên toàn bộ máy chủ.
 • Điều kiện tham gia: Bằng hữu có cấp độ trên 30.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày, bằng hữu có thể đến Bang hội thành thị gặp Võ sự quan viên Võ Đại Uy (134, 50) dùng 10 điểm cống hiến đổi 1 Bùa mở bảo rương.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Thu thập Nến ở các bản đồ luyện cấp (các quái rơi Hoàng Chỉ).

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Hãy nhanh chóng tìm đến các cao nhân ẩn dật nơi xa xôi hiểm trở: A Hội Nam ở Miêu Cương (92,264), Dương Thiết Tín ở Thạch Lâm (240,181), Diệp Lưu Phàm ở Nam Vực (116, 59), Hàn Sâm ở Thanh Nguyên (261,170), Hoàn Nhan A Cốt Đả ở Trường Bạch Sơn (234,78) nhờ cậy họ giúp bằng hữu khám phá bí mật bảo rương.

Nếu muốn phần thưởng phong phú hơn, có thể vào Tiệm Kim Nguyên Bảo mua Khôi Lỗi để mở Bảo rương cao cấp.

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Loại bảo rươngNguyên liệu yêu cầuPhần thưởng ngẫu nhiên
nhận được (khóa)
Bảo rương sơ cấp 1 Bùa mở bảo rương + 49 Nến
 • Tiềm năng quả
 • Chân nguyên Phách
 • Thần Hồn Dịch
 • Thiên Linh Đan
 • Kim Tàm Ti
 • Huyền Cơ Dược Trần
 • Loa nhỏ
 • Tình ý nồng nàn
 • Tâm Tự Thiên Kết
 • Càn Khôn Hồ
Bảo rương cao cấp 1 Bùa mở bảo rương + 49 Nến + 1 Khôi lỗi
 • Huyền Linh Đan
 • Tĩnh Tâm Thảo
 • Kim tàm ti
 • Thương Hạc Dược Phách
 • Huyền cơ dược trần
 • Thánh thú lân
 • Đại hoàn đan
 • Cao cấp căn cốt đan
 • Linh thú tinh phách
 • Công lực đan

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long

Lưu ý

 • Mỗi ngày, bằng hữu chỉ có thể nhận 3 Bùa mở bảo rương.
 • Người chơi khác có thể mở bảo rương do bằng hữu kích hoạt vì vậy hãy thật nhanh tay nhé.
 • Tại mỗi NPC, sau khi đã kích hoạt bảo rương, bằng hữu phải đợi 5 phút để kích hoạt lần tiếp theo.
 • Bảo rương sẽ biến mất sau khi bằng hữu nhặt hoặc quá 5 phút từ khi kích hoạt.