Đầu trang

Giáng Sinh Chuyển Đản

Những hạt tuyết đang rơi báo hiệu giáng sinh đã gần kề, lần này ông già Noel sẽ đem đến cho bằng hữu những quà tặng thú vị thông qua Giáng Sinh Chuyển Đản!

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 23/12/2015 – 19/01/2016.
  • Điều kiện tham gia: Tất cả bằng hữu Tân Thiên Long.

Nội dung hoạt động

Bằng hữu có thể dùng 180 Kim Nguyên Bảo (không khóa) để đổi Giáng sinh Chuyển Đản mở ra cơ hội sở hữu các loại Điêu Văn Đồ Tường quý hiếm, lần đầu tiên xuất hiện như: Yêu đai kháng tính, hài kháng tính, trang sức giảm kháng, hộ uyển giảm kháng (Băng, Hỏa, Huyền, Độc).

Đặc biệt là thú cưỡi siêu cấp Cửu Châu Thần Long với tốc độ lên đến 85% và có thể mời 5 người cùng cưỡi.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Ngoài ra bằng hữu còn có cơ hội nhận được: Điển tịch con cấp tím ngẫu nhiên, Ngộ Linh Châu, Giác Linh Châu, Kim Tinh Thạch, Kim Tàm Ti, Ly Hỏa, Chú Văn Huyết Ngọc, Long Văn, Nhược Thủy Chi Giác, trang sức 7-8 sao, Điển Tịch Chú Giải, hoặc Phỉ Thúy Tâm Tinh để nâng cấp lệnh bài Bang Hội.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Phỉ Thúy Tâm Tinh để nâng cấp lệnh bài Bang Hội