Đầu trang

Gói Quà Tri Ân

Trước thềm Giáng Sinh rộn ràng, Tôn Bát Gia gửi quà tri ân bằng hữu thập phương. Dịp này, Tôn Tiến Bảo sẽ sớm gửi đến bằng hữu nhiều bất ngờ với quà tặng đặc biệt là Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa!

    • Thời gian tiêu phí: Sau bảo trì 23/12 đến 23h59 ngày 25/12/2015, khi tiêu phí Kim nguyên bảo trong Shop Kim Nguyên Bảo sẽ nhận được điểm tích lũy, tỷ lệ 1 Kim nguyên bảo = 1 điểm tích lũy.
    • Thời gian nhận quà: 26/12/2015 – 01/01/2016, bằng hữu đến Tôn Bát Gia nhận phần thưởng tương ứng với điểm tích lũy cao nhất của bản thân.
Điểm tích lũy26/12/2015 – 01/01/2016, mỗi ngày nhận được phần thưởng (khóa)Hình ảnh
Từ 4.000 trở lên Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x5
Từ 12.000 trở lên Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x20
Từ 20.000 trở lên Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x40
  • Ví dụ: Từ sau bảo trì 23/12 đến 23h59 ngày 25/12/2015, bằng hữu tiêu phí 4.000 KNB thì sau đó mỗi ngày bằng hữu đến Tôn Bát Gia nhận 5 Chi Tôn Cường Hóa Tinh Hoa. Tổng cộng 7 ngày nhận được 35 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.
  • Trong khoảng thời gian nhận quà (26/12/2015 – 01/01/2016), mỗi ngày chỉ có thể nhận quà tri ân 1 lần. Nếu bằng hữu không nhận trong ngày thì sẽ không nhận lại được. Hãy chú ý!

Thien Long Bat Bo - Tan Thien Long