Đầu trang

Quà Tặng Cường Hóa

Bằng hữu thân mến,

Từ 16/12 đến 29/12/2015 (không mở dài hạn), khi tiến hành cường hóa trang bị cấp 40 trở lên, mỗi khi cường hóa 50 lần sẽ miễn phí nhận được 1 Cường Hóa Quyển - 8 tăng 9.

Bằng hữu có thể nhận quà đặc biệt này tại Âu Dã Tử (355,234) ở Tô Châu hoặc Phong Hồ Tử (306,289) ở Lạc Dương.

Lưu ý, chỉ có thể nhận tối đa 4 Cường Hóa Quyển - 8 tăng 9 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Đại Hỷ Cường Hóa.

Tân Thiên Long 3D

Tân Thiên Long 3D

Tân Thiên Long 3D

Bằng hữu hãy tranh thủ thời gian, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có để nâng cấp trang bị của mình thêm phần mạnh mẽ.