Đầu trang

Siêu Cấp Kinh Nghiệm Đan

Thiện Nhân Tiền Long (143,138) tại Đại Lý là người rộng lượng và thường xuyên tổ chức Tranh Đoạt Siêu Cấp Kinh Nghiệm Đan hấp dẫn. Bằng hữu hãy đến tham gia!

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 16/12 đến 29/12 trên tất cả máy chủ.
  • Người chơi từ cấp 30 trở lên và đạt 500 điểm năng động.

Nội dung hoạt động

Bằng hữu đủ điều kiện đến gặp Thiện Nhân Tiền Long (143,138) tại Đại Lý, tham gia Tranh Đoạt Siêu Cấp Kinh Nghiệm Đan.

Phần thưởng

Tùy theo từng mức cấp độ của nhân vật mà có thể nhận được các loại Siêu Cấp Kinh Nghiệm Đan khác nhau. Có 3 mức cấp độ là 30, 50 và 80. Hãy đọc kỹ trước khi sử dụng để đạt hiệu quả!

Ghi chú

  • Hiệu quả của 3 vật phẩm này không ảnh hưởng lẫn nhau, có thể sử dụng đồng thời cả 3 vật phẩm cùng lúc.
  • Điểm năng động tính theo điểm năng động tích lũy nên nhân vật đã có điểm tích lũy của ngày trước đó và đủ 500 điểm vẫn có thể đổi được vật phẩm.