Đầu trang

Vang Danh Giang Hồ

Danh tiếng lẫy lừng thì đánh khắp tứ phương ai ai cũng nể trọng và tôn sùng. Nếu tự tin vào thực lực và độ vang danh của mình, bằng hữu hãy đến tìm NPC Mạc Tầm xem có điều chi đặc biệt trong chuỗi sự kiện lần này.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 09/12/2015 đến 23h59 ngày 22/12/2015.
  • Điều kiện: Bằng hữu cấp độ 15 trở lên đều có thể tham gia.
  • Khi sử dụng Kim Nguyên Bảo mua vật phẩm trong Tiệm Kim Nguyên Bảo và Thương Tiệm Huyễn Trang, bằng hữu sẽ nhận được điểm tài phú.
  • Tỷ lệ quy đổi: 1 Kim Nguyên Bảo = 1 Điểm Tài Phú.
  • Điểm tích lũy tài phú dùng để xếp hạng nhận giải và đổi các gói quà.
  • Đạt 5000 điểm tài phú mới có thể tham gia xếp hạng tích lũy điểm tài phú.
  • Nhấn vào nút Vang Danh để xem thông tin điểm tài phú.

Tan Thien Long 3D

Dùng điểm tài phú đổi quà

Bằng hữu đến Lạc Dương, Tiền Trang gặp Mạc Tầm (61,43) dùng điểm tài phú đổi gói quà:

Gói quà Chấp Lễ Chi Thưởng

Gồm phiếu kim nguyên bảo 30 (khóa) và phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Gói quàSố điểm tài phú cầnNgẫu nhiên sẽ nhận được
Tan Thien Long 3D
Chấp Lễ Chi Thưởng
500
 • Cao Cấp Căn Cốt Đan x6 (không khóa)
 • Chú Văn Huyết Ngọc x1 (không khóa)
 • Trân Thú Dung Hợp Đan x6 (không khóa)
 • Càn Khôn Hồ x2 (không khóa)
 • Kim Cương Toả x1 (không khóa)
 • Thiên Canh Cường Hóa Lộ x 1 (không khóa)
Gói quà Tứ Hải Chi Thưởng

Gồm phiếu kim nguyên bảo 150 (khóa) và phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Gói quàSố điểm tài phú cầnNgẫu nhiên sẽ nhận được
Tan Thien Long 3D
Tứ Hải Chi Thưởng
2000
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x3 (khóa)
 • Chân Nguyên Linh Phách x1 (không khóa)
 • Chú Văn Tinh Ngọc x1 (không khóa)
 • Kim Tàm Ti x38 (không khóa)
Gói quà Danh Môn Chi Thưởng

Gồm phiếu kim nguyên bảo 900 (khóa) và phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Gói quàSố điểm tài phú cầnNgẫu nhiên sẽ nhận được
Tan Thien Long 3D
Danh Môn Chi Thưởng
10000
 • Hạng Liên 7, 8 sao x1 (không khóa)
 • Hộ thủ 7, 8 sao x1 (không khóa)
 • Chân Nguyên Linh Phách x6 (không khóa)
 • Hồng Bảo Thạch Cấp 5 x1 (không khóa)
 • Trùng Lâu Đới x1 (không khóa)

Tan Thien Long 3D

Tích lũy điểm tài phú

Điểm tài phú tích lũy và Điểm tài phú đổi quà khác nhau hoàn toàn. Chi tiết các gói quà tích lũy từ điểm tài phú như sau:

Thanh Danh Thước Khởi (xếp hạng tích lũy lúc 23h59' 10/12/2015)
Điều kiệnPhần thưởngẢnh minh họa
Hạng 1 Lồng trân thú siêu cấp Côn Lôn Tiên Tuấn x 1 Tan Thien Long 3D
Hồng Bảo Thạch Cấp 6 (không khóa) x1 Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Trân thú hiếm Côn Lôn Tiên Tuấn

Thanh Danh Đại Chấn (xếp hạng tích lũy lúc 23h59' ngày 15/12/2015)
Điều kiệnPhần thưởngẢnh minh họa
Hạng 1 Lồng trân thú siêu cấp: Thanh Dương Chân Quân x1 Tan Thien Long 3D
Hồng Bảo Thạch cấp 7 (không khóa) x1 Tan Thien Long 3D
Thanh Danh Hiển Hách (xếp hạng tích lũy lúc 23h59’ ngày 22/12/2015)
Điều kiệnPhần thưởngẢnh minh họa
Hạng 1 Bảo Thạch Trác Khắc Phù x3 (không khóa) Tan Thien Long 3D
Tĩnh Tâm Thảo x3 (khóa)
Đỉnh Biến Cửu Lê Yêu Hổ, tư chất sức mạnh 3218 Tan Thien Long 3D
Trùng Lâu Thủ (không khóa) (nếu điểm tài phú trên 1.200.000) Tan Thien Long 3D
Hạng 2 Bảo Thạch Trác Khắc Phù x2 (không khóa) Tan Thien Long 3D
Đỉnh Biến Cửu Lê Yêu Hổ, tư chất sức mạnh 3218 Tan Thien Long 3D
Tĩnh Tâm Thảo x2 (khóa)
Hạng 3 Bảo Thạch Trác Khắc Phù x2 (không khóa) Tan Thien Long 3D
Tĩnh Tâm Thảo x1 (khóa)
Hạng 4 - 10 Bảo Thạch Trác Khắc Phù x1 (không khóa) Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Ghi chú

 • Nhận và đổi thưởng tương ứng trước ngày 29/12/2015.