Trang chủ

Về trang đầu

Quân Lâm Chi Chiến

05-07-17

Quý bằng hữu thân mến,

Thời thế đã bắt đầu đổi thay, giang hồ khắp nơi đang bị khuấy động không ngừng trước thông tin khó cưỡng từ các loại trang bị huyền thoại. Ngay lập tức, các anh hùng kiệt xuất trong thiên hạ đã tụ họp, thành lập Chiến Minh, tiến đến trận đánh Quân Lâm Chi Chiến kinh thiên động địa chưa từng có.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian ra mắt: Từ ngày 12/07/2017.
 • Phải gia nhập Chiến Minh mới có thể tham gia Quân Lâm Chi Chiến.

Quy tắc phát động Quân Lâm Chi Chiến

 • Từ 00h00 - 20h00 mỗi thứ Bảy hàng tuần, Minh Chủ Chiến Minh cần chủ động phát động Quân Lâm Chiến tuần này, và trước 20:00 cùng ngày có thể chỉnh sửa, thay đổi.
 • Khi phát động Quân Lâm Chiến, Minh Chủ có thể tùy ý thiết lập số điểm thảo phạt mong muốn cho lần này. Đến lúc 20h00 cùng ngày sẽ tiến hành khấu trừ, số điểm thảo phạt quyết định thứ tự mục tiêu thảo phạt của các Chiến Minh.
 • Mỗi Chiến Minh được chọn tối đa 4 mục tiêu thảo phạt, tối thiểu 1 mục tiêu thảo phạt.
 • Mục tiêu thảo phạt từ 2 trở lên cần thiết lập thứ tự thảo phạt.
 • Lưu ý: Mỗi Chiến Minh ban đầu có 1000 điểm thảo phạt, nếu đã có Bang gia nhập Chiến Minh, thì mỗi 24h00 Chủ Nhật sẽ tự động tăng 1000 điểm, điểm thảo phạt hiện tại mà Chiến Minh đang có chỉ Minh Chủ xem được.

TTL3D

Quy tắc thảo phạt Chiến Minh

 • 20h00 thứ Bảy hàng tuần, căn cứ vào điểm thảo phạt mà các Chiến Minh đầu tư khi phát động Quân Lâm Chiến trong tuần để xác định mục tiêu.
 • Chiến Minh đầu tư càng nhiều thì mục tiêu thảo phạt đầu tiên của Chiến Minh sẽ trở thành mục tiêu thảo phạt của Chiến Minh đó trong tuần.
 • Các Chiến Minh còn lại sẽ căn cứ vào điểm thảo phạt ít hay nhiều để xếp thứ tự và xác định mục tiêu thảo phạt.
 • Khi xác định mục tiêu thảo phạt, nếu mục tiêu đầu đã bị Chiến Minh khác thảo phạt thì sẽ chọn mục tiêu khác trong các mục tiêu còn lại theo thứ tự từ trên xuống cho đến khi tìm được mục tiêu chưa bị Chiến Minh khác thảo phạt.
 • Nếu tất cả mục tiêu thiết lập đều bị Chiến Minh khác thảo phạt thì không thể thực hiện Quân Lâm Chiến tuần đó.
 • Giai đoạn Chiến Bị (20h05 - 22h00 Thứ Sáu) và giai đoạn thảo phạt (20h00 - 22h00 Chủ Nhật) của Quân Lâm Chiến đều thực hiện ở Thành Chiến Minh của mục tiêu thảo phạt.

Sắp xếp Chiến Bị

 • Sau khi phát động Quân Lâm Chiến, 20h05 đến 22h00 Thứ Bảy, mọi thành viên Chiến Minh đều được qua thành chiến minh (167,197) Chiến Bị Quan, đến thành chiến minh cần thảo phạt làm nhiệm vụ Chiến Bị, lấy Điểm chiến bị cho Chiến Minh.
 • Sau khi có điểm Chiến Bị, từ 00h00 Chủ Nhật, Chiến Minh Minh Chủ hoặc Phó Minh Chủ mua đạo cụ và quyền cần trong Quân Lâm Chiến như hình sau:

TTL3D

 • Mua Quyền cứ điểm xong, phá cổng thành địch có thể kích hoạt cứ điểm đồng minh ngoài cổng thành. Kích hoạt xong, chỉ thành viên quân đoàn Chiến Minh xếp vào Tiền Phong Doanh Địa tương ứng được qua Chiến Bị Quan vận chuyển đến cứ điểm.

TTL3D

 • Mua Hỏa Bả và Đằng Giáp Y, thành viên quân đoàn Chiến Minh tham chiến đều được nhận ở Tiền Phong Doanh Địa Chiến Bị Quan.

TTL3D

TTL3D

 • Mua Quyền mật đạo, thành viên quân đoàn Chiến Minh đều được qua mật đạo vận chuyển ngoài cổng thành chuyển vào trong thành địch.
 • Mua Quyền phi hành, thành viên quân đoàn chiến minh đều được đến chỗ quản lý phi hành Tiền Phong Doanh Địa cưỡi thú xuống tường thành địch.

TTL3D

TTL3D

Bố trí Quân Đoàn

TTL3D

 • Chỉ Chiến Minh Lục Đại Quân Đoàn được tham gia Quân Lâm Chiến, Minh Chủ hoặc Phó Minh Chủ có thể đến Quân Lâm Chiến - Điểm Hồi Sinh Doanh Địa tiến hành bố trí.
 • Trong thời gian Quân Lâm Chiến, nhân vật nếu tử vong tại Thành Chiến Minh đang thảo phạt hoặc thành thị bổn Bang, sau khi thoát xác sẽ hồi sinh tại Điểm Hồi Sinh Doanh Địa khóa với Quân Đoàn.
 • Nếu Minh Chủ hoặc Phó Minh Chủ khi bố trí Chiến Bị mua Quyền Cứ Điểm , khi tiêu hủy Cổng Thành phe địch sẽ kích hoạt cứ điểm của bổn minh.
 • Mỗi cứ điểm tương ứng với 1 Tiền Phong Doanh Địa, sau khi kích hoạt cứ điểm, thành viên Quân Đoàn bố trí tại Tiền Phong Doanh Địa tương ứng, có thể từ Chiến Bị Quan Doanh Địa trực tiếp vận chuyển đến cứ điểm.
 • Lưu ý: Mỗi Tiền Phong Doanh Địa tối đa khóa cùng 2 Chiến Minh Quân Đoàn.

TTL3D

Quân Lâm tiến công

TTL3D

Tấn công nội thành
 • Khống chế Cơ Quan Cổng Thành Phe chinh phạt khống chế cùng lúc Cơ Quan Cổng Thành 2 bên sẽ phá hủy được cổng thành.
 • Diệt tướng thủ cổng thành Phe thảo phạt có thể thông qua Mật Đạo hoặc Phi Hành xâm nhập vào thành đối phương diệt tướng thủ cổng thành, cổng thành tương ứng sẽ bị phá hủy.
Giành thắng lợi
 • Phe chinh phạt: Nếu khống chế 3 Minh Ấn Cơ Quan trở lên sẽ hủy Càn Khôn Canh Khí của phe thủ, phá hủy Minh Ấn của phe thủ sẽ giành thắng lợi.
 • Phe thủ: Nếu chiếm 4 Tiền Phong Chiến Kỳ của phe chinh phạt, và trong 10 phút không bị đoạt lại sẽ giành thắng lợi, hoặc đến 22h00 mà Minh Ấn chưa bị phá hủy thì phe thủ giành thắng lợi.
Nhận Chư Hầu
 • Trong Quân Lâm Chiến phá hủy Minh Ấn của phe thủ và Minh Ấn của bổn minh lúc 22h00 chưa bị chiếm thì phe thủ sẽ thành chư hầu của phe chinh phạt.
 • Quy tắc Chư Hầu: Trong thời gian từ 00h00 thứ Hai đến 24h00 thứ Sáu, 20% Tử Vi Tinh Hoa sẽ phải cống hiến cho Chiến Minh thuần phục.

Thiên Hoang Đế Quân

TTL3D

 • Khi Thành Chiến Minh có Thần Nữ thủ hộ sẽ đảm bảo Minh Ấn trong Quân Lâm Chiến an toàn, đồng thời đánh vỡ Minh Ấn của Chiến Minh thảo phạt, nếu Thần Nữ của Chiến Minh vẫn trong Thành Chiến Minh, khi Quân Lâm Chiến kết thúc có thể bắt Thần Nữ đến Thành Chiến Minh của mình.
 • Nếu Thần Nữ của Chiến Minh đã bị Chiến Minh khác bắt, trong Quân Lâm Chiến, bất kỳ Chiến Minh nào đánh vỡ Minh Ấn của Chiến Minh đã bắt Thần Nữ thì Thần Nữ sẽ quay lại Thành Chiến Minh của các Chiến Minh. Khi Thành Bang thuộc Bang của Minh Chủ sụp đổ hoặc xuất hiện Minh Chủ mới, Thần Nữ Chiến Minh bị bắt sẽ quay lại các Chiến Minh.
 • khi bắt Thần Nữ của cả 4 Chiến Minh, Minh Chủ sẽ được phong làm Thiên Hoang Đế Quân, và được tạc tượng trong Phụng Minh Trấn (157,45).
 • Trong thời gian sắc phong, người được sắc phong mỗi thứ hai có thể đến Thành Chiến Minh (212,180) Thần Nữ nhận Thiên Đạo Lễ Hạp (Sau khi dùng nhận được 5 Ma Tôn Hồn Vũ, có thể dùng 6 lần).
 • Lưu ý: Minh Ấn khi bị đánh vỡ, Thần Nữ bị bắt sẽ quay trở lại các Chiến Minh. Minh Chủ sau khi được phong, thành viên Chiến Minh Quân Đoàn có thể đến Thành Chiến Minh (212,180) Thần Nữ, nhận danh hiệu Đế Quân Cận Vệ.