Tỷ Võ Chiêu Thân

04-07-18

Trên cõi giang hồ rộng lớn, ngoài những nam anh hùng trai tráng ngày đêm rèn luyện võ học, còn có vô số nữ nhi hào kiệt với võ nghệ tài sắc không hề kém cạnh phần nào. Nhưng, hành trình phiêu bạt vốn đầy gian truân thử thách, việc tìm được đối tượng yêu thương, cùng thấu hiểu, sẻ chia và sánh vai vượt qua những thử thách cam go luôn là điều các cao thủ giang hồ mong mỏi.

Ở phiên bản mới lần này, với tính năng Tỷ Võ Chiêu Thân, quý bằng hữu sẽ dễ dàng tìm được ý trung nhân không chỉ tâm đầu ý hợp mà còn tài sắc vẹn toàn, cùng nhau song hành trên con đường hành hiệp.

Thông Tin Chung

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 11/07/2018.
 • Kể từ thời gian trên, các vị nữ hiệp có thể đến Đại Lý (208,239) gặp Mai Như Băng để phát động Tỷ Võ Chiêu Thân và vào Chiêu Thân Lễ Đường.
 • Các vị hảo hán nếu có ý với nữ hiệp phát động Tỷ Võ Chiêu Thân lại có lòng tin về võ nghệ của mình hãy vào Chiêu Thân Lễ Đường, tham gia lôi đài để giành mỹ nhân.

Phát động Tỷ Võ Chiêu Thân

 • Nữ hiệp đạt cấp 20 có thể đến Đại Lý (208,239) Mai Như Băng phát động Tỷ Võ Chiêu Thân.
 • Mỗi ngày chỉ được phát động 1 lần.
 • Phát động tốn phí thuê Chiêu Thân Lễ Đường, phát động thành công sẽ mở Chiêu Thân Lễ Đường. Vì số lượng lễ đường có hạn, cùng lúc tôi đa được mở 5 trận Tỷ Võ Chiêu Thân.
 • Phát động thành công sẽ vào Chiêu Thân Lễ Đường, xem tỷ võ ở Tú Hương Các.

Vào Chiêu Thân Lễ Đường

 • Đạt cấp 20 có thể đến Đại Lý (208,239) Mai Như Băng xem và vào lễ đường để xem và tham gia Tỷ Võ Chiêu Thân.
 • Sau khi vào Chiêu Thân Lễ Đường, ở Khu Công Chúng sảnh lễ đường có thể đến Khu Quan Sát xem Chiêu Thân Lễ Đường.

Lưu trình tỷ Võ Chiêu Thân

 • Tỷ Võ Chiêu Thân gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn Đoạt Lôi Chủ, giai đoạn thi đấu và giai đoạn kết thúc.
 • 5 phút mở Chiêu Thân Lễ Đường là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn chuẩn bị kết thúc, Tỷ Võ Chiêu Thân sẽ bắt đầu.

Chi tiết các giai đoạn

 • Đầu tiên là giai đoạn Đoạt Lôi Chủ: Giai đoạn này người chơi có thể tìm Tịch Đồng (80,82), Tuyết Liễu (80,115), Yên Đào (112,82), Vụ Miên (112,115), nhấp Ngụ mụ cầu chi, tỷ võ đoạt khôi chọn đoạt.
 • Người đoạt thành công sẽ trở thành Lôi Chủ đầu tiên.
 • Sau khi có Lôi Chủ, Tỷ Võ Chiêu Thân sẽ vào giai đoạn thi đấu.

 • Lúc này, người chơi có thể tìm Tịch Đồng (80,82), Tuyết Liễu (80,115), Yên Đào (112,82), Vụ Miên (112,115) nhấp Ngụ mụ cầu chi, tỷ võ đoạt khôi chọn khiêu chiến Lôi Chủ.
 • Một trận kéo dài 5 phút, người khiêu chiến trong 5 phút cần diệt Lôi Chủ để chiến thắng, người thắng sẽ trở thành Lôi Chủ mới.
 • Giai đoạn thi đấu kéo dài 60 phút , sau 60 phút hoặc không có người khiêu chiến Lôi Chủ nữa, Lôi Chủ sẽ là người thắng!
 • Khi có người thắng, Tỷ Võ Chiêu Thân sẽ vào giai đoạn Kết Thúc.

Đính Hôn

 • Khi có người thắng, có thể đến Tú Hương Các đính hôn với người phát động Tỷ Võ Chiêu Thân.
 • Lúc này sẽ có pháo hoa chúc phúc cho hai người!
 • Hai bên đính hôn thành công nhận trạng thái đính hôn 3 ngày và danh hiệu vị hôn phu/thê. Khi kết bái phu thê, cần là bằng hữu của nhau, và độ bằng hữu đạt 1000 điểm.

Tú Hương Các

 • Người phát động chiêu thân có thể lập đội hoặc Quân Đoàn, mời người khác vào đội\quân đoàn.
 • Trong đội\quân đoàn của người phát động chiêu thân có thể tìm Tiếp Dẫn Tú Hương Các Giả: Mi Uyển (76,66), Tinh Hô (114,66) để vào Tú Hương Các!

Lễ Hoa Cầu Chúc

 • Đốt Lễ Hoa Cầu Chúc là cách gửi lời chúc cho người phát động chiêu thân.
 • Có thể đến Lăng Hàn (72,99), Lăng Tiêu (120,99) dùng 120 Kim Nguyên Bảo thả Lễ Hoa Vũ. Hiện có 4 loại Hoa Vũ Phiên Tiên, Mai Khôi Hoa Vũ, Nhớ Tương Tư, Thôi Xán Tinh Huy để chọn.