Đầu trang

Lễ Bao Lão Hữu

Bằng hữu đã quay trở lại với Tân Thiên Long, Ngữ Yên rất lấy làm vinh hạnh. Ngay sau đây, thân mời bằng hữu nhận Gói quà lão hữu mà Ngữ Yên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 17/10 – 13/11/2018 trên toàn bộ máy chủ.
  • Cấp nhân vật nhận Lễ bao lão hữu: Từ cấp 70 trở lên.
  • NPC liên quan: Cung Thái Vân, Đại Lý (172,122).
  • Khi đạt cấp 70 trở lên có thể nhận đồng thời cùng lúc túi quà Lễ Bao Lão Hữu và Lễ Bao Tân Thủ.
  • Nếu tham gia hoạt động Lễ Bao Tân Thủ và đã nhận Lễ Bao Tân Thủ thì KHÔNG THỂ tham gia tiếp hoạt động Lễ Bao Lão Hữu được nữa.
  • Bằng hữu đã tham gia hoạt động nhận lễ bao trong những lần sự kiện trước sẽ không thể tham gia sự kiện lần này.
  • Không đổi quà khi ở trạng thái mệt mỏi (giới hạn 5h chơi).

Phần thưởng

Lễ bao lão hữu cấp 70 (khóa) - Yêu cầu trống 11 ô đạo cụ
1 ô nguyên liệu
1 Mai Hoa Tiêu
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Phiếu 900 Nguyên Bảo Khóa
2 Vàng Tài Phú
1 Liên Nhung Thần Tiết Cấp 4
1 Các Chế Nang
1 Rương Khảm Đồng
1 Toái Phách Khôi
1 Toái Phách Khải
1 Thú cưỡi mới 30 ngày
1 Quà lão hữu (Cấp 75)
Lễ bao lão hữu cấp 75 (khóa) - Yêu cầu trống 8 ô đạo cụ và 3 ô Nguyên liệu
1 Chân Nguyên - Tử Thể Phù
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Toái Phách Chưởng
1 Toái Phách Ngoa
2 Bách Xuyên
2 Túc Giao
1 Quà Lão Hữu (cấp 80)
Lễ bao lão hữu cấp 80 (khóa) - Yêu cầu trống 6 ô đạo cụ
6 ô nguyên liệu
1 Liên Nhung Thần Tiết - Cấp 5
2 Long Văn
1 Chú Văn Huyết Ngọc

20 Ngọc Long Tủy
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Miêu Nhãn Thạch·Thông bảo (cấp 3)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Miên Bố cấp 4
1 Bí Ngân cấp 4
1 Phiếu Nguyên Bảo Khóa 900
1 Quà Lão Hữu (cấp 85)
Lễ bao lão hữu cấp 85 (khóa) - Yêu cầu trống 7 ô đạo cụ
3 ô nguyên liệu
2 Xuyên Mộ
2 Yêu Ngôn
1 Thôi Tuyết
1 Liệt Nhật
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3)
1 Quà Lão Hữu (cấp 90)
Lễ bao lão hữu cấp 90 (khóa) - Yêu cầu trống 1 ô đạo cụ
4 ô nguyên liệu
10 Hàn Băng Tinh Tiết
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 4)
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4)
1 Quà Lão Hữu (cấp 95)
Lễ bao lão hữu cấp 95 (khóa) - Yêu cầu trống 2 ô đạo cụ
3 ô nguyên liệu
1 Trứng trân thú: Ngạo Vân Thương Long
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 4)
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo(cấp 4)
1 Quà Lão Hữu (cấp 100)
Lễ bao lão hữu cấp 100 (khóa) - Yêu cầu trống 2 ô đạo cụ
5 ô nguyên liệu
1 Phiếu Kim Nguyên Bảo - Cao
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 5)
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 5)
1 Hổ Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 5)
1 Miên Bố cấp 4
1 Bí Ngân cấp 4
1 Chân Nguyên - Tranh Thể Phù

 Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long 3D, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.