Đầu trang

Tình Nghĩa Giang Hồ

Thiên Địa Hào Tình mang đến nhiều phần thưởng giá trị cho Quý bằng hữu. Hãy tìm đến Mạc Tầm để tìm hiểu sự kiện và tham gia cơ hội nhận lấy nhiều kỳ trân dị bảo.

Giới thiệu

  • Thời gian hoạt động: 10/01 đến 24/01/2018 trên toàn bộ máy chủ.
  • Khi sử dụng 1 Nguyên Bảo Không Khóa mua vật phẩm trong Tiệm Nguyên BảoTiệm Huyền Trang, bằng hữu sẽ nhận được 1 Điểm Hào Tình.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian hoạt động sử dụng Điểm Hào Tình có thể đến Mạc Tầm ở Tiền Trang (61, 43) đổi 1 trong 3 loại Lễ Hạp:

Gói thưởngHình ảnhĐiểm Hào Tình cần
Phá Quân Lễ Hạp 500
Thất Sát Lễ Hạp 2000
Tham Lang Lễ Hạp 5000

Mở Thất Sát và Tham Lang Lễ Hạp, bằng hữu có thể nhận được Kỳ Lân Ngọc Phù để sở hữu trân thú Kỳ Lân hiếm có.

Phần thưởng Phá Quân Lễ Hạp: 500 Điểm Hào Tình

Tên vật phẩm (ngẫu nhiên nhận được)Số lượngHình ảnh
Thiên Linh Đan 3
Huyền Linh Đan (Không khóa) 1
Thiên Canh Cường Hoá Lộ 1
Ly Hỏa 15
Kim Cương Toả 1
Chân Nguyên Tinh Phách 2

Phần thưởng Thất Sát Lễ Hạp: 2000 Điểm Hào Tình

Tên vật phẩm (ngẫu nhiên nhận được)Số lượngHình ảnh
Kỳ Lân Ngọc Phù (Khóa) 2
Kim Tàm Ti 20
Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa 10
Huyễn Hồn Đan 20
Kim Tinh Thạch 10
Chú Văn Huyết Ngọc 1

Phần thưởng Tham Lang Lễ Hạp: 5000 Điểm Hào Tình

Tên vật phẩm (ngẫu nhiên nhận được)Số lượngHình ảnh
Kỳ Lân Ngọc Phù (khóa) 5
Hào Hiệp Huy Hiệu 10
Chân Nguyên - Lễ Bao Thuộc Tính Phù (khoá) 1
Chân Nguyên Linh Phách 1
Chí Tôn Cường Hoá Tinh Hoa 15
Tử Vi Linh Phách 5
Huyết Mạch Kim Đan 1
Tĩnh Tâm Thảo 1

Đổi Kỳ Lân Ngọc Phù nhận thưởng

Số lượng Kỳ Lân Ngọc PhùVật phẩm nhận đượcSố lượngHình ảnh
10  Trứng Trân Thú: Niên Thú 1
8  Thú cưỡi: Bá Thế Vũ Long 180 ngày (Khóa) 1
6  Hồng Diệu Thạch 20
6 Chuyển Tính Đan 1
10 Thất Tịch Hoa Biên 10
4 Chuyển Tính Đan - Con 1
1 Thiên Canh Cường Hóa Lộ 1
  • Sau khi hoạt động kết thúc, tiêu hao Nguyên Bảo sẽ không nhận được Điểm Hào Tình.
  • Thời gian nhận lễ hạp và đổi thưởng sẽ kéo dài 1 tuần sau khi hoạt động kết thúc.