Phần thưởng

09-01-19

Tham gia sự kiện siêu hấp dẫn Trân Lung Kỳ Cuộc, quý bằng hữu sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị sau đây:


Phần thưởng sự kiện

Lưu ý, vì số lượng quà tặng mỗi loại có giới hạn nên có thể vào rương của những bằng hữu tham gia sớm nhất. Do đó, Quý bằng hữu hãy khẩn trương tham gia nhé!

Phần thưởng đảo Bảo Rương ngẫu nhiên

1 Huyền Linh Đan

1 Hồng Nhan Phát Lễ Hạp

1 Thành Chí Hồi Quĩ Lệ Hạp

1 Bí Ngân 3

3 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa

5 Kim Tinh Thạch

1 Rương Tiên Thú Chí Tôn Vương Giả

1 Luyện Trang Bảo Hộp

1 Thú Cưỡi Vân Tiêu Vũ Dực (vĩnh viễn)

Mảnh Hình Thần Bí 1

Mảnh Hình Thần Bí 2

Mảnh Hình Thần Bí 3
Đôi khi có tỷ lệ không trúng.
Nhưng cơ hội may mắn vẫn còn chờ đợi phía trước!