Bang Hội

Top

Hệ thống Bang Hội của Tân Thiên Long 3D vô cùng lớn mạnh. Tại đây bằng hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng của một cuộc sống khác trong game, được kết giao bằng hữu, nối rộng vòng tay đến khắp mọi nơi. 

Thành lập Bang Hội

  • Điều kiện sáng lập: đẳng cấp ≥ cấp 40.
  • Chi phí hao tổn: 50 lượng vàng.
  • Khi các hạ đã đạt đến đẳng cấp yêu cầu và có đủ số ngân lượng cần thiết, thì hãy tìm đến Phạm Thuần Nhân (237,236) ở Lạc Dương.

Tan Thien Long 3D

Đặt tên lãnh địa

  • Tên lãnh địa dài tối đa 4 từ.
  • Đăng kí lãnh địa cần tiêu tốn 1000 lượng vàng.

Tan Thien Long 3D

  • Sau khi đăng ký lãnh địa thành công, Bang Hội đang từ cấp 0 tự động nâng cấp lên cấp 1.

Tan Thien Long 3D

  • Giao diện Lãnh địa Bang Hội.

Tan Thien Long 3D

Nhiệm vụ Bang Hội

Nhiệm vụ luyện kim - Tăng vốn Bang Hội

 • Nhận tại NPC Đới Tam Kim (66,134).
 • Đẳng cấp từ 30 trở lên.
 • Mỗi vòng nhiệm vụ tiêu hao 30 điểm năng động.

Tan Thien Long 3D

Nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường thông thương

 • Nhận tại NPC Đới Tam Kim (149,56).
 • Mỗi lần nhận nhiệm vụ sẽ tốn một lượng điểm năng động.

Tan Thien Long 3D

Nhiệm vụ Thương nhân Bang Hội

 • Nhận tại NPC Đới Tam Kim (149,56).
 • Mỗi lần nhận nhiệm vụ sẽ tốn một lượng điểm năng động.

Tan Thien Long 3D

Nhiệm vụ xây dựng & tuần hoàn

 • Nhận tại NPC Trịnh Vô Danh (100,55).
 • Mỗi lần nhận nhiệm vụ sẽ tốn một lượng điểm năng động.

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn