Giải Thưởng

06-10-14

  • Bằng hữu trúng giải thưởng IPhone 6 và tiền mặt khi đăng ký nhận giải cần đính kèm 02 hình chụp (mặt trước & sau) của CMND bản gốc mang tên của người nhận giải.
  • Nếu không thể đính kèm hình ảnh, bằng hữu có thể gởi mail về cho BTC:
    • Địa chỉ Email: nhanthuong@vng.com.vn
    • Tiêu đề mail ghi rõ: Tân thiên long 3D – Cài game mau mau – Zing ID trúng thưởng của bằng hữu
  • Những thắc mắc hoặc sự cố (nếu có) trong quá trình đăng ký nhận giải vui lòng liên hệ hotline 0862 999 088 (nhập số nội bộ 6226) - chỉ nhận hỗ trợ từ 09h00 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Phần thưởng Túi Quà Vàng (30/11/2014 hết hạn)

Phần thưởngHình ảnh minh họa
Siêu Cấp Ưng Long Huyễn Hồn (30 ngày) x1 Tan Thien Long 3D
Kiểu tóc Xung Vân x 1 Tan Thien Long 3D
Nhiễm phát tễ x1 Tan Thien Long 3D
Thẻ Du Long-7 ngày x 1 Tan Thien Long 3D
Phiếu Hôn Lễ trung cấp Tan Thien Long 3D
Lưu Vân Miên Trang x 1 Tan Thien Long 3D

Phần thưởng Túi Quà Bạc (30/11/2014 hết hạn)

Phần thưởngHình ảnh minh họa
Nhiễm phát tễ x1 Tan Thien Long 3D
Phiếu Hôn Lễ trung cấp x1 Tan Thien Long 3D
Thụy Ảnh Tường Phong x 1 Tan Thien Long 3D

Phần thưởng Túi Quà Đồng (30/11/2014 hết hạn)

Phần thưởngHình ảnh minh họa
Túi cảm xúc: Tiểu Hồ Tiên x1 Tan Thien Long 3D
Càn khôn hồ x 1 Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D