Đầu trang

Hồng Tuyết Tướng Ức Lễ Tùy Tâm

Quý bằng hữu đừng bỏ lỡ Hồng Tuyến Tướng Ức Lễ Tùy Tâm. Hoạt động nhằm tôn vinh các cặp đôi, những câu chuyện tình yêu với kết thúc đẹp sẽ được nhận những phần quà hấp dẫn từ Nguyệt Lão. Thông tin chi tiết như sau:

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 13/07 - 26/07/2022.

Nội dung hoạt động

Từ 13/07 đến 26/07/2022, tổ đội phu thê đã kết hôn đến Lạc Dương (139,182) Nguyệt Lão thăm Nguyệt Lão, có thể nhận quà kết bái phu thê Nguyệt Lão chuẩn bị: Kỷ Niệm Lễ Hạp.

Theo cấp của hộp quà có thể nhận được: Thú cưỡi: Thiên Hà Linh Thước, Cánh: Tuyết Vũ, Thú cưỡi: Hoàn Chuyển Mộc Mã!

Lưu ý: Phu thê trong thời gian hoạt động Kết bái phu thê cũng có thể nhận được Lễ Hạp Kỷ Niệm