Đầu trang

Thi Lộ Chuyển Đản

Chào đón năm mới 2022, Tân Thiên Long cũng mang đến làn gió mới cho quý bằng hữu cùng sự kiện Thi Lộ Chuyển Đản. Thông qua sự kiện, quý bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ!

  • Thời gian: Từ ngày 29/12/2021 - 11/01/2022.

Nội dung hoạt động

Thi Lộ Chuyển Đản mang lại cơ hội cho bằng hữu sở hữu Thi Lộ Tường Vi mới lạ.

Ngoài ra bằng hữu có cơ hội nhận được: Kim Tàm Ti, Ly Hỏa, Điển Tịch Chú Giải, Phỉ Thúy Tâm Tinh, Nguyên Chú Kim Phù, Tiềm Năng Quả, Lam Diệp Thảo, Trùng Lâu Đới, Mão, Hộ Uyển, Giới Chỉ, Hộ Phù 7 - 8 sao.,...