Đầu trang

Thê Phụng Chuyển Đản

Chào đón tháng 07 đang đến, Tân Thiên Long mang đến làn gió mới cho quý bằng hữu cùng sự kiện Thê Phụng Chuyển Đản. Thông qua sự kiện, quý bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ!

  • Thời gian: Từ ngày 06/07 - 12/07/2022.

Nội dung hoạt động

Thê Phụng Chuyển Đản mang lại cơ hội cho bằng hữu sở hữu Kiểu Tóc Phụng Nghĩa, Thú Cưỡi: Thê Phượng Ca..

Ngoài ra bằng hữu có cơ hội nhận được: Kim Tàm Ti, Ly Hỏa, Điển Tịch Chú Giải, Phỉ Thúy Tâm Tinh, Nguyên Chú Kim Phù, Tiềm Năng Quả, Lam Diệp Thảo, Trùng Lâu Đới, Mão, Hộ Uyển, Giới Chỉ, Hộ Phù 7 - 8 sao.,...