Đầu trang

Thương Lan Chuyển Đản

Chào đón tháng 06 đang đến, Tân Thiên Long mang đến làn gió mới cho quý bằng hữu cùng sự kiện Thương Lan Chuyển Đản. Thông qua sự kiện, quý bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ!

  • Thời gian: Từ ngày 22/06 - 28/06/2022.

Nội dung hoạt động

Thương Lan Chuyển Đản mang lại cơ hội cho bằng hữu sở hữu Tụ Thần Công Lực Đan.

 

Ngoài ra bằng hữu có cơ hội nhận được: Kim Tàm Ti, Ly Hỏa, Điển Tịch Chú Giải, Phỉ Thúy Tâm Tinh, Nguyên Chú Kim Phù, Tiềm Năng Quả, Lam Diệp Thảo, Trùng Lâu Đới, Mão, Hộ Uyển, Giới Chỉ, Hộ Phù 7 - 8 sao.,...