Đầu trang

Hoa Hồng Tình Nồng

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Đối với Tân Thiên Long 3D, hoa hồng cũng sẽ được thay như món quà mà Ngữ Yên muốn tặng cho toàn thể bằng hữu vì đã ủng hộ trò chơi.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: Từ 07/10 -20/10/2020.
  • Điều kiện tham gia: Bằng hữu Tân Thiên Long 3D, đẳng cấp 30 trở lên.
  • Mỗi ngày có thể đến gặp Thần Tình Yêu [273,242] ở Lạc Dương để nhận 1 Hoa Hồng Lộ.

Tan Thien Long 3D

Thần Tình Yêu [273,242] ở Lạc Dương

  • Mỗi ngày, bằng hữu có thể nhận 1 Hoa Hồng Lộ, dùng cho Bụi Hoa Hồng được 5 lần (thời gian chờ giữa 2 lần tưới là 2 giờ).

Tan Thien Long 3D

  • Hoa Hồng Lộ có thể sử dụng tại Bụi Hoa Hồng tại Quảng Trường (256,246) - Lạc Dương.

Tan Thien Long 3D

  • Ngoài ra, khi tham gia Kỳ Cuộc - Viễn Cổ Kỳ Hồn, Tứ Tuyệt Trang - Bàng Xí, Yến Tử Ổ - Mộ Dung Phục, bằng hữu có thể nhận được Mai Quế Thần Lộ để tưới cho Bụi Hoa Hồng.

Tan Thien Long 3D

  • Nhận được càng nhiều nước tưới, Bụi Hoa Hồng sẽ chia thành các giai đoạn biến hóa thần kỳ, mỗi lần biến hóa đều rơi nhiều bảo rương quý giá.
  • Đến 21h00, Bụi Hoa Hồng biến hóa thành Mai Khôi Tiên Tử sẽ mang đến cho tất cả người chơi nhiều quà bất ngờ. Thời gian nhận quà là trước 23h00 mỗi ngày.