Đầu trang

Yến Tiệc

Nhân ngày lành tháng tốt, khí trời thịnh vượng, Kinh Thành mở hội Yên Tiệc linh đình chiêu đãi toàn thể nhân tài.

Thời gian sự kiện: từ ngày 04/11 đến 10/11/2020.

Theo đó, trong thời gian diễn ra hoạt động quý bằng hữu đăng nhập mỗi ngày có thể nhận quà đặc biệt, x2 kinh nghiệm, x2 rơi phần thưởng khi đánh Boss.