Lịch đấu

13-06-22

Thời Gian Thi Đấu Vòng Sơ Loại

Trong ngày 18/06/2022.


Thời Gian Thi Đấu Vòng Chung Kết

Từ 10h00 - 15h00 ngày 19/06/2022.


Bảng Thi Đấu