Đầu trang

Giáng Sinh Đại Đạo

GIÁNG SINH ĐẠI ĐẠO

Ông Già Noel đang dự định mang quà đến Lạc Dương gửi biếu bằng hữu nhưng chẳng may bị cướp tại Thái Hồ. Bằng hữu hãy tương trợ Ông Già Noel vừa ra tay hiệp nghĩa vừa mang túi quà hấp dẫn về để cùng chung vui giáng sinh!

Giới thiệu chung

Thời gian diễn ra: Từ 17/12/2014 đến 06/01/2015 trên toàn bộ máy chủ.

Nội dung hoạt động

Bằng hữu cấp 30 trở lên đến Lạc Dương (256,344) Ông Già Noel nhận Sao Giáng Sinh (tối đa nhận 10 sao/ngày) để ném vào Giáng Sinh Đại Đạo.

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Khi sinh lực Giáng Sinh Đại Đạo bị giảm đến mức nhất định sẽ rơi ra Lễ Phục Giáng Sinh, Nón Giáng Sinh Vui Vẻ, Thú cưỡi Tuyết Khiêu, Chân Nguyên Tinh Phách, Miêu Nhãn Thạch Tinh Hoa (Cấp 4)...

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Mở thời gian x2 kinh nghiệm và gia nhập tổ đội sẽ được nhiều phần thưởng hơn!

Giáng Sinh Đại Đạo xuất hiện vào 19h30 mỗi ngàyThái Hồ, Tung Sơn, Vô Lượng SơnThiên Hoang Cổ Cảnh chỗ Thiên Kỳ Nam Hoài, Vong Xuyên Hoa Hải, Mạc Nam Thanh Nguyên.

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Mở bản đồ để mau chóng tìm được vị trí Giáng Sinh Đại Đạo

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Ngày 24 và 25/12 xuất hiện nhiều Giáng Sinh Đại Đạo hơn bình thường!

Với hoạt động này, bằng hữu còn có thể nhận được vật phẩm Kiếm Đãng. Tổ đội nam nữ tổ đội sử dụng vật phẩm này sẽ trải nghiệm nhiều thú vị.

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Vật phẩm khóa khi nhận được

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Song Kiếm Hợp Bích

Tan Thien Long 3D, Thien Long Bat Bo

Ngự Kiếm Phi Hành