Danh sách Buff cấm

16-09-21

Danh Sách Buff Cấm

Tên kỹ năngHình ảnhHiệu ứng
Tẩy Kinh Phạt Mạch
Đồng Thành Thiết Bích
Thương Ưng Kỳ Tập
Tạo Hóa Tam Sinh
Bão Nguyên Thủ Nhất
Dương Chi Thủy
Các Loại Bảo Thạch Tinh Hoa
Trạng Thái:Thần Binh Các
Lực Bích Thái Hư
Cao Cấp Thần Hựu
Thần Hựu
Các kỹ năng Phá quân,Khai Dương trân thú:
Huyết Độc Vạn Lý
Ngũ Lôi Hoành Đỉnh
Liệt Hỏa Liêu Nguyên
Băng Thiên Tuyết Địa
Kiếp Hỏa Phần Sát
Hủ Độc Thực Sát
Huyền Lôi Kích Sát
Hủ Độc Thực Sát
Cực Băng Ngưng Sát
Cao Cộng Sinh,Cộng Sinh
Cao Huyết Bão,Huyết Bão
Cao Nhục Tường,Nhục Tường
Cao Cấp Huyết Tế, Huyết Tế
Lý Đại Đào Cương
(Lưu ý: Phái Minh Giáo có thể dùng)
Ngộ Tức Đan
Thúy Ngọc Linh Châu
Linh Tức Đan
Đàn Mộc Linh Châu
Kim Ngọc Mãn Đường
Thẻ Du Long- 7 Ngày
Kim Bảng Đề Danh
Hiệu ứng buff trạng thái
điểm nổi tiếng
NPC Tôn Bát Gia
Huyền Linh Đan
Tiểu Huyền Linh Đan
Địa Linh Đan
Tiểu Linh Đan
Càn Khôn Hồ
Yên Ngựa Hoàng Kim
Mã Yên
Các Loại Chiếu Bài
Hoàng Sắc Bảo Sương
(Tung Sơn Phong Thiền Đài)
Thử Tài Vận May
Hiệu Ứng Khiêu Chiến
Bất Bình Đạo Nhân,
Trác Bất Phàm(Phiêu Miễu Phong)
Hiệu Ứng Vận Tiêu
Hỏa Nhãn Kim Tinh