Đầu trang

Phần Thưởng

PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN

Vào các giờ vàng (diễn ra vào 19h00 đến 20h00 mỗi ngày), bằng hữu đủ điều kiện đăng nhập vào website chương trình có thể ngẫu nhiên sẽ nhận được 1 trong 3 giải thưởng: 500 ZingXu (990 giải ), 1 Túi Quà Ngân Long, 1 Túi Quà Kim Long.

Túi Quà Kim Long

Phần thưởng Túi Quà Kim Long - Hạn sử dụng 23h59 ngày 09/01/2015
Thú Cưỡi Siêu Cấp Ưng Huyễn *1
Linh Yên lễ hạp *2
Huyền Linh Đan *2  (khóa)

Túi Quà Ngân Long

Phần thưởng Túi Quà Ngân Long - Hạn sử dụng 23h59 ngày 09/01/2015
Trứng Trân Thú Biến Dị: Tuần Du Tiểu Tiên *1
Huyền Linh Đan *2  (khóa)