Đầu trang

Lưu ý

Quý đại hiệp võ lâm thân mến
Như đã thông báo trước về sự kiện hơp nhất máy chủ 2023. Tân Thiên Long xin thông báo một số lưu ý để thuận tiện hơn cho quý bằng hữu trong quá trình hợp nhất tránh những lối đáng tiếc xảy ra, thông tin chi tiết như sau:

Về Thương hội người chơi

  • Thương hội có thể tiế́n hành thu hồi trước 10 ngày, đề nghị quý bằng hữu lưu ý thu hồi thương hội cá nhân. Nếu không tiến hành, sau khi hợp nhất sẽ bị hệ thống thu hồi.
  • Sau thời gian thông báo, các trường hợp không thu hồi Thương Hội, vật phẩm bị mất rất tiếc không thể hỗ trợMong quý bằng hữu nhanh chóng thao tác để tránh mất mát ngoài ý muốn.
  • Mở lại thương hội sau khi hợp nhất: Sau bảo trì hợp nhất 8 giờ người chơi có thể tiến hành rút thăm để giành tiệm. 
  • Thời gian rút thăm là 3 ngày, sau 3 ngày thông báo kết quả có thể mở tiệm bình thường.
  • Khi tiến hành tranh tư cách ưu tiên mở tiệm cần nộp 5000 KNB tiền đặt cọc nhận 1 tấm Khế Thư Đặt Cọc.

 • Sau khi thông báo kết quả, bất luận có được bốc trúng tư cách ưu tiên hay không, đều có thể cầm Khế Thư Đặt Cọc đến Lạc Dương(330,299)Kiều Phúc Thịnh thu hồi toàn bộ Tiền Đặt Cọc.
 • Vật phẩm chứng nhận Tiền Đặt Cọc chỉ có hiệu lực 30 ngày, vui lòng giữ kỹ và nhanh chóng lấy lại Tiền Đặt Cọc.

Về Bang Hội

 • Cấp Thương tiệm bang hội sau khi hợp sẽ được làm mới.
 • Liên quan đến phương thức xử lý Bang hội sau khi hợp nhất máy chủ và để bảo vệ lợi ích thành thị Bang hội của các hạ tốt nhất, chúng tôi sẽ xử lý theo công thức sau:
 • Công thức căn cứ: Điểm xếp hạng tạm thời = Quỹ bang/100 + cấp bang x200
 • Theo công thức trên, 3 ngày trước khi gộp máy chủ, chúng tôi sẽ tính ra điểm xếp hạng tạm thời của tất cả bang có thành thị, căn cứ vào điểm xếp hạng này, thành thị Bang hội sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đối với các thành thị Bang hội xếp cuối, nếu như năng động thấp, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi, khi đó các hạ sẽ bị mất thành thị Bang hội này (nhưng bang vẫn tồn tại).
 • 3 ngày trước khi gộp máy chủ, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành tính điểm xếp hàng đồng thời thống kê danh sách thành thị Bang hội bị thu hồi sau khi gộp máy chủ. Chúng tôi sẽ gửi thông tin hướng dẫn cho tất cả người chơi có thành thị Bang hội nhằm thông báo thành thị Bang hội có bị thu hồi hay không.
 • 10 ngày trước khi gộp máy chủ, chúng tôi sẽ tạm dừng một số tính năng gồm lập bang, lập thành thị bang, nhường chức bang chủ, xin trở thành bang chủ. Sau khi gộp máy chủ xong, tất cả tính năng sẽ trở lại bình thường.
 • Các lưu ý khác:
 • Chợ giao dịch Kim Nguyên Bảo ngưng bày bán trước 10 ngày, đề nghị quý bằng hữu lưu ý thu hồi vật phẩm bày bán.
 • Sâm La Thị - Quỷ Thị ngưng bày bán trước 10 ngày, đề nghị quý bằng hữu lưu ý thu hồi vật phẩm bày bán.
 • Trân thú sinh sản đóng trước 3 ngày. Quý bằng hữu vui lòng hoàn thành các thao tác liên quan.
 • Các phần thưởng nhận được trong hoạt động Kiếm Chỉ Kim Lăng sau khi hợp nhất sẽ bị xóa, quý bằng hữu vui lòng tiêu thụ trước bảo trì hợp nhất.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những bất tiện trong thời gian gộp máy chủ. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các hạ, xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Kính chúc quý đại hiệp có thêm nhiều niềm vui trên hành trình bôn tẩu. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.