Đầu trang

Hợp Nhất Cụm 1

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, trong khoảng thời gian tạm đóng tính năng như thông báo, các bằng hữu trên 2 máy chủ hợp nhất: Thánh Hỏa + Hoa Sơn vẫn có thể vào game như thường lệ. Tuy nhiên các vị không thể tiến hành các thao tác liên quan đến những tính năng tạm đóng theo các khoảng thời gian như sau:

Những tính năng sẽ đóng từ ngày 01/04 đến 15/04 (trong 2 tuần)

  • Tạo bang.
  • Tạo thành thị bang.
  • Xin làm bang chủ.
  • Nhượng quyền bang chủ cho người khác.

Những tính năng sẽ đóng từ ngày 08/04 đến 15/04 (trong 1 tuần)

Sau đợt bảo trì ngày 08/04/2015, các tính năng sau đây tại máy chủ Thánh Hỏa và Hoa Sơn sẽ chính thức được đóng lại:

  • Sinh sản Trân Thú.
  • Tạo Thương Hội mới. Đồng thời mở tính năng Hủy shop Thương Hội, sau khi Hủy sẽ nhận được vật phẩm “Hồi Thiên Thiếp” dùng để lập shop Thương Hội sau khi server sáp nhập thành công.
  • Bày bán Vật phẩm trên thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán, có thể lấy lại).
  • Bày bán thú cưng trong thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán, có thể lấy lại).

Mọi vấn đề liên quan cùng các chính sách hỗ trợ từ Ban Điều Hành sẽ được thông báo đến quý bằng hữu trong thời gian sớm nhất trên trang chủ. Rất mong quý bằng hữu lưu ý theo dõi thường xuyên để nắm rõ các thông tin cần thiết về việc hợp nhất máy chủ.

Mong Quý bằng hữu cần khẩn trương chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng cho cuộc chuyển dời lịch sử được diễn ra thành công tốt đẹp.