Đầu trang

Hợp Nhất Cụm 5

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, trong khoảng thời gian tạm đóng tính năng như thông báo, các bằng hữu trên các máy chủ hợp nhất thuộc cụm 5, gồm: Côn Lôn, Tuyết Nguyên, Hàng Long Phục Hổ, Hàn Băng Miên Chưởng vẫn có thể vào game như thường lệ. Tuy nhiên bằng hữu không thể tiến hành các thao tác liên quan đến những tính năng tạm đóng theo các khoảng thời gian như sau:

Những tính năng sẽ đóng từ ngày 29/04 đến 13/05 (trong 2 tuần)

 • Tạo bang.
 • Tạo thành thị bang.
 • Xin làm bang chủ.
 • Nhượng quyền bang chủ cho người khác.

Những tính năng sẽ đóng từ ngày 06/05 đến 13/05 (trong 1 tuần)

Sau đợt bảo trì ngày 06/05/2015, các tính năng sau đây tại 4 máy chủ hợp nhất: Côn Lôn, Tuyết Nguyên, Hàng Long Phục Hổ, Hàn Băng Miên Chưởng sẽ chính thức được đóng lại:

 • Sinh sản Trân Thú.
 • Tạo Thương Hội mới. Đồng thời mở tính năng Hủy shop Thương Hội, sau khi Hủy sẽ nhận được vật phẩm “Hồi Thiên Thiếp” dùng để lập shop Thương Hội sau khi server sáp nhập thành công.
 • Bày bán Vật phẩm trên thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán, có thể lấy lại).
 • Bày bán thú cưng trong thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán, có thể lấy lại).

Đồng thời, cũng sau bảo trì ngày 06/05/2015, các tính năng sau đây của Đại Thế Giới 01 sẽ chính thức được đóng lại:

  • Tạo Thế Tộc - Thiên Hoang Cổ Cảnh.
  • Gửi bán ở Thiên Hoang Cổ Cảnh. Bằng hữu không thể bày bán và thu hồi vật phẩm bày bán. Do đó, cần phải gấp rút thu hồi trước bảo trì ngày 06/05/2015.

Sau bảo trì ngày 13/05: Đại Thế Giới 01 chính thức đóng cửa.

Mọi vấn đề liên quan cùng các chính sách hỗ trợ từ Ban Điều Hành sẽ được thông báo đến quý bằng hữu trong thời gian sớm nhất trên trang chủ. Rất mong quý bằng hữu lưu ý theo dõi thường xuyên để nắm rõ các thông tin cần thiết về việc hợp nhất máy chủ.

Mong Quý bằng hữu cần khẩn trương chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng cho cuộc chuyển dời lịch sử được diễn ra thành công tốt đẹp.