Đầu trang

Lưu Ý Hợp Nhất

Thời gian hợp nhất

Thời gian hợp nhất cụ thể: 15/04/2015 – 13/05/2015.

Trong khoảng thời gian trên, từng cặp máy chủ di dân sẽ lần lượt được hợp nhất theo từng khoảng thời gian khác nhau.

Máy chủ di dânMáy chủ đíchTên máy chủ sau khi hợp nhấtĐTG mớiLịch hợp nhất (dự kiến)
Hoa Sơn Thánh Hỏa Thánh Hỏa 1 15/04/2015
Giao Long 10 Thông Thiên Thông Thiên 1 22/04/2015
Giao Long 11 Giao Long 08 Giao Long 08 2
Giao Long 09 Yến Vương Yến Vương 2 29/04/2015
Huyết Lĩnh Giao Long 07 Giao Long 07 3
Giao Long 13 Hỏa Diệm Hỏa Diệm 3 06/05/2015
Hoàng Long Long Vũ Môn Long Vũ Môn 3
Côn Lôn Tuyết Nguyên Tuyết Nguyên 2 13/05/2015
Hàng Long Phục Hổ Hàn Băng Miên Chưởng Hàn Băng Miên Chưởng 1

Trong trường hợp cần thiết, Ban Điều Hành sẽ được quyền điều chỉnh kế hoạch và thời gian hợp nhất đã từng thông báo trên trang chủ. Thông báo mới nhất trên trang chủ sẽ được lấy làm chuẩn.

Nếu do yếu tố bất khả kháng, việc hợp nhất có thể sẽ được thực hiện trễ hơn hoặc bị hủy.

Chú thích

 • Server đích: Là máy chủ sẽ tiếp nhận tất cả dữ liệu khi sáp nhập của máy chủ di dân.
 • Server di dân: Là máy chủ tất cả dữ liệu sẽ được chuyển đến máy chủ đích. Sau khi hợp nhất máy chủ di dân sẽ bị hủy và không còn nữa.
 • Thời gian chuẩn bị: Là khoảng thời gian tạm thời đóng một số tính năng ở máy chủ đích và máy chủ di dân.
 • Ngày sáp nhập: Ngày chuyển dời tất cả dữ liệu của máy chủ di dân sang máy chủ đích và hủy bỏ máy chủ di dân.

Lưu ý chung với từng cặp máy chủ

 • Trong thời gian chuẩn bị sáp nhập, người chơi cần thu hồi tất cả vật phẩm trong Thương hội của mình và tìm NPC Quản lý thương hội, tiến hành hủy Thương hội của mình để lấy lại vốn và nhận đạo cụ bồi thường.
 • Người chơi máy chủ di dân và máy chủ đích đều chỉ có thể giữ lại 3 nhân vật cấp cao nhất. Trong thời gian chuẩn bị hãy xóa nhân vật mình không cần thiết.
 • Tất cả Thế Tộc trong Đại thế giới sẽ bị hủy, vì vậy cống hiến Thế Tộc và thành trì chiếm lĩnh đều sẽ bị hủy.
 • Tất cả Đại thế giới sẽ đồng loạt đóng cửa từ ngày 15/04/2015.

Trước 2 tuần hợp nhất lưu ý

Thời gian 2 tuần trước khi hợp nhất sẽ đóng một số tính năng tại máy chủ di dân và máy chủ đích:

 • Tạo bang
 • Tạo thành thị Bang Hội
 • Xin làm Bang Chủ
 • Nhượng quyền bang chủ cho người khác.

Trước 1 tuần hợp nhất lưu ý

Thời gian 1 tuần trước khi hợp nhất sẽ đóng một số tính năng tại máy chủ di dân và máy chủ đích:

 • Ký gửi ở tiệm giao dịch Kim Nguyên Bảo Tiền Trang
 • Tạo cửa hàng Thương hội mới
 • Sinh sản thú cưng
 • Thu hồi Vật phẩm bày bán trên thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán)
 • Có thể lấy lại thú cưng trong thị trường giao dịch nguyên bảo (không thể bày bán)
 • Tạo Thế Tộc-Thiên Hoang Cổ Cảnh
 • Đóng tính năng bày bán ký gửi Thiên Hoang Cổ Cảnh.