Đầu trang

Quy Tắc Hợp Nhất

Thời gian hợp nhất (15.04.2015 – 13.05.2015)

 • Người chơi nằm trong máy chủ đích và di dân cần trong thời gian chuẩn bị thu hồi tất cả vật phẩm trong Thương hội của mình và tìm NPC Quản lý thương hội, tiến hành hủy Thương hội của mình để lấy lại vốn.
 • Kế hoạch hợp nhất lần này, bằng hữu phải tiến hành hủy Thương Hội (máy chủ đích và máy chủ di dân đều phải hủy để nhận lại vốn tiệm và nhận đạo cụ bồi thường).
 • Người chơi máy chủ di dân và máy chủ đích đều chỉ có thể giữ lại 3 nhân vật cấp cao nhất. Trong thời gian chuẩn bị hãy xóa nhân vật mình không cần thiết.
 • Tất cả Thế Tộc trong Đại thế giới sẽ bị hủy, vì vậy cống hiến Thế Tộc và thành trì chiếm lĩnh đều sẽ bị hủy.
 • Tất cả Đại thế giới sẽ đồng loạt đóng cửa từ ngày 15/04/2015.
 • Lưu ý về kế hoạch hợp nhất máy chủ:
  • BĐH có quyền điều chỉnh các nội dung thông báo trên nếu cần thiết.
  • Nếu do yếu tố bất khả kháng, công tác hợp nhất có thể sẽ được thực hiện trễ hơn hoặc bị hủy.
  • Nếu có thay đổi gì sẽ lấy thông báo mới trên trang chủ làm chuẩn.

Quy tắc đăng nhập

 • Sau khi hợp nhất, trong danh sách máy chủ sẽ hiển thị tên máy chủ thắng trong sự kiện Tranh Đoạt Lệnh bài Hợp Nhất, bằng hữu có thể nhấp vào tên máy chủ sau khi hợp nhất để tiếp tục trải nghiệm trò chơi.
 • Tuy nhiên để tiện cho việc tra cứu của bằng hữu, trong tùy chọn [Toàn bộ máy chủ] sẽ hiển thị đầy đủ các máy chủ cũ như hiện tại.

Thay đổi về số lượng nhân vật bằng hữu

Do trong cùng 1 máy chủ chỉ được giữ lại 3 nhân vật. Nếu 1 tài khoản trong 2 máy chủ di dân và máy chủ đích có hơn 3 nhân vật, vậy sau khi hợp nhất sẽ theo quy tắc sau:

 • Hệ thống sẽ bảo lưu 3 nhân vật có cấp cao nhất.
 • Nếu trong tài khoản nhân vật có cùng cấp độ, vậy sẽ được chọn ngẫu nhiên, bảo lưu 3 nhân vật.
 • Trường hợp bằng hữu không tự tiến hành xóa bớt nhân vật không cần thiết dẫn đến tình trạng sau khi hợp máy chủ bị xóa nhân vật muốn giữ thì sẽ không được tiếp nhận hỗ trợ, khiếu nại.

Vì vậy, trước khi hợp nhất, bằng hữu tự xác nhận kỹ nhân vật cần xóa vĩnh viễn, tránh để hệ thống xóa mất nhân vật mà mình muốn giữ.

Để nhân vật hoàn toàn bị xóa cần thời gian ít nhất 3 ngày, bằng hữu cần phải thao tác xóa nhân vật sớm.

Cách xóa nhân vật
 • Bước 1: Trong giao diện đăng nhập chọn nhân vật muốn xóa, chọn Xóa nhân vật

 • Bước 2: Sau khi nhấp hoàn tất:
  • Nhân vật dưới cấp 80 cần phải đợi 3 ngày sau khi xác nhận lần 1, đến Đại Lý (80,136) Châu Thương hoặc Lạc Dương (364,185) Quan Hán Thọ tiến hành xác nhận lần 2 mới có thể xóa vĩnh viễn. (Trong vòng 14 ngày từ khi xác nhận lần 1 không có thao tác xác nhận lần 2 là thì thao tác xóa vô hiệu).
  • Nhân vật cấp 80 và trên cấp 80 cần phải đợi 10 ngày sau khi xác nhận lần 1, đến Đại Lý (80,136) hoặc Lạc Dương (364,185) Quan Hán Thọ tiến hành xác nhận lần 2 mới có thể xóa vĩnh viễn. (Trong vòng 14 ngày từ khi xác nhận lần 1 không có thao tác xác nhận lần 2 là thì thao tác xóa vô hiệu).
 • Lúc này ở khung đăng nhập phía dưới nhân vật sẽ có lưu ý thời gian chờ xóa nhân vật.

Khi bắt đầu thao tác xóa nhân vật, nhân vật không được ở trong trạng thái bang, kết hôn, kết bái, sư đồ, mở tiệm, nếu không thao tác Xóa sẽ thất bại.

Đổi tên

Khi tên nhân vật, tên Bang, tên Đồng Minh trong máy chủ đích và máy chủ di dân bị trùng nhau, phía sau tên nhân vật, tên Bang, tên Đồng minh của máy chủ di dân sẽ thêm ký hiệu *.

Cách đổi tên nhân vật
 • Người chơi bị trùng tên ở máy chủ di dân, sau khi đăng nhập có thể đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (140,111) để thực hiện thao tác đổi tên nhân vật và tên Bang.

 • Khi phía sau tên nhân vật có ký hiệu * sẽ không thể chat mật, ký gửi, tham gia hoạt động Đại Hội Tỉ Võ, Thú Cưng Tìm Bạn, vì vậy hãy nhanh chóng thay đổi tên nhân vật.
 • Ngoài ra, do tên nhân vật của bằng hữu trong máy chủ ban đầu bị thay đổi nên quan hệ tín nhiệm ở máy chủ ban đầu cũng sẽ thay đổi, bằng hữu sau khi chuyển dời thành công phải tạo lập lại, đồng thời bằng hữu tham gia hoạt động Tiến Cử Hiền Tài sau khi chuyển dời, danh sách người tiến cử sẽ bị xóa trống.

Thương hội, Kim nguyên bảo và phiếu Kim nguyên bảo

 • Thời gian chuẩn bị hợp nhất, chức năng đổi phiếu Kim Nguyên Bảo và sử dụng Phiếu Kim Nguyên Bảo sẽ bị tạm đóng.

 • Sau khi hợp nhất, Kim Nguyên Bảo và Phiếu Nguyên Bảo trên người nhân vật bằng hữu của máy chủ di dân sẽ được chuyển đến máy chủ đích.
 • Thương hội của bằng hữu máy chủ đích và máy chủ di dân đều sẽ bị xóa.
Cách thu hồi thương hội và vốn thương hội:
 • Trong thời gian chuẩn bị trước khi hợp nhất, tính năng “Xây dựng thương điếm riêng” ở tất cả các máy chủ sẽ bị đóng, đồng thời mở tính năng “Hủy thương hội”,
 • Sau khi hủy Thương hội, bằng hữu sẽ nhận được Hồi Thiên Thiếp.

 • Người chơi phải thu hồi lại tất cả vật phẩm (bao gồm vật phẩm thu mua trong Thương Hội), thú cưng và lợi nhuận vào Túi hoặc kho, đồng thời tìm Quản lý tiệm để hủy Cửa hàng của mình để nhận lại vốn Thương Hội, tránh bị tổn thất.
 • Nếu không tự thu hồi vật phẩm, thú cưng, vốn, tiền lời thì sau khi hợp nhất, hệ thống sẽ tự động xóa tất cả tài sản trong Thương Hội, và cả Thương Hội của bằng hữu mà không được bồi thường.

Đồng minh

Sau khi hợp nhất, quan hệ Đồng Minh của máy chủ di dân sẽ bị hủy, Minh Chủ phải tạo mới lại Đồng Minh.

Vị trí thành thị

 • 2 máy chủ sau khi hợp nhất, vị trí thành thị bang của máy chủ đích sẽ không thay đổi. Trong khung đối thoại NPC lối vào ngoại thành, mã số thành thị máy chủ đích không đổi, thứ tự thành thị bang của máy chủ di dân sẽ được xếp ngay sau đó.
 • Sau khi di dân, nếu số lượng thành thị bang ở cùng 1 lãnh địa lớn hơn 4. Thành thị bang của máy chủ di dời sẽ được hệ thống ngẫu nhiên thay đổi vị trí.

Tạo mới con đường thương nghiệp

 • Sau khi hợp nhất, con đường thương nghiệp của bang ở máy chủ di dân sẽ bị hệ thống xóa, nhưng sẽ không bị tổn thất khác.
 • Người chơi chỉ cần thao tác tay tạo lại, vật phẩm bào thương của bang ở máy chủ di dân trước lúc hợp nhất, sau khi hợp nhất sẽ không bị ảnh hưởng.

Tạm đóng một số tính năng

Khoảng 2 tuần trước đó sẽ tạm đóng 1 số tính năng, bằng hữu sẽ không thể thực hiện những thao tác bị đóng cho đến khi sáp nhập thành công và có thông báo trên trang chủ.

Xóa thư tín và thông tin tuyên chiến bang trước đây

Nhân vật bằng hữu ở máy chủ di dân hợp nhất vào máy chủ đích, thư và thông tin tuyên chiến bang trước đây sẽ bị xóa.

Sau khi xuất sư, danh hiệu quan hệ sư đồ không đổi

Sau khi máy chủ di dân hợp nhất vào máy chủ đích, đệ tử đã xuất sư, nếu tên sư phụ thay đổi, danh hiệu sư đồ vốn có sẽ không đổi và không thể đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (140,111) để đổi danh hiệu mới.

Liên quan đến thị trường giao dịch kim nguyên bảo

 • Trước khi hợp nhất, 2 máy chủ tạm thời đóng tính năng “Bày bán vật phẩm” và “Bày bán thú cưng” ở thị trường giao dịch nguyên bảo, nhưng có thể thông qua tính năng Quản lý thương phẩm để lấy lại vật phẩm, thú cưng đã gửi bán, đồng thời tính năng Thu nguyên bảo cũng không bị ảnh hưởng.
 • Nếu bằng hữu không tự thu hồi vật phẩm, thú cưng ký gửi, kim nguyên bảo, sau khi hợp nhất, hệ thống sẽ tự động xóa tất cả tài sản có trong thị trường giao dịch nguyên bảo của bằng hữu và không được bồi thường.

Cách giải quyết khi bang quá số lượng quy định

 • Toàn máy chủ chỉ còn 108 thành thị.
 • Trong thời gian hợp nhất, nếu tổng số lượng bang và thành thị bang của 2 máy chủ tham gia hợp nhất vượt quá 108, hệ thống sẽ hủy bang và thành thị bang vượt quá giới hạn này (ưu tiên hủy bộ phận ít người và điểm phồn vinh thấp ).
 • Hệ thống sẽ xếp hạng tạm thời tất cả các bang hội có thành thị trên những cụm máy chủ hợp nhất với nhau.
 • Các bang hội sẽ được xếp hạng từ cao đến thấp, căn cứ theo công thức:
 • Điểm xếp hạng tạm thời = Điểm phồn vinh + Cấp bang phái x 200

  Việc này được tiến hành trước khi hợp nhất 7 ngày.
 • Nếu những bang hội nào đứng sau 108 bang hội trong bảng xếp hạng, hệ thống sẽ thu hồi thành thị của bang đó.
 • Bằng hữu trong bang và thành thị bị hủy sẽ được bồi thường:
  • Người thành lập bang: bồi thường 50 Vàng khóa.
  • Người thành lập thành thị bang: bồi thường 1000 Vàng khóa
  • Thành viên khác trong bang không được bồi thường.
Người chơi có thể đến Lạc Dương-Phạm Thuần Nhân (237,236) nhận bồi thường.

Kế hoạch bồi thường Thương Hội

Sau khi hợp nhất, Thương Hội của bằng hữu trong máy chủ hợp nhất sẽ bị xóa bỏ. Do đó, trong thời gian chuẩn bị hợp nhất, bằng hữu phải hủy Thương Hội nhằm nhận lại vốn và vật phẩm đền bù.

Sau khi hủy Thương Hội, bằng hữu sẽ nhận được Hồi Thiên Thiếp.

Sử dụng thiệp này sau khi hợp nhất để được ưu tiên mở lại Thương Hội trước và không tốn đạo cụ Chưởng Cự Yếu Quyết.

 • Khi xóa tiệm, chú ý giới hạn vàng có thể mang theo của cấp nhân vật và kho nhân vật! Nếu tổng vàng trên người và kho vượt quá giới hạn vàng có thể mang theo của cấp bản thân, sau khi offline hoặc khi truyền tống, số vàng dư sẽ bị khấu trừ!
 • Chú ý: Kế hoạch hợp nhất lần này, máy chủ đích và máy chủ di dân đều phải hủy Thương Hội để nhận vốn tiệm và đạo cụ Hồi tiệm thiên thiếp.
 • Vì số lượng Thương Hội có giới hạn, bằng hữu hãy nhanh chóng xin mở lại Thương Hội ngay sau khi hợp nhất thành công, tránh bị tổn thất.