Đầu trang

Thắc Mắc tại Máy Chủ Di Dân

1. Trong thời gian hợp nhất có được đăng nhập vào game?

Trả lời: Trong thời gian hợp nhất, máy chủ sẽ đóng để thao tác hệ thống, người chơi không thể đăng nhập bất kỳ máy chủ nào.

2. Sau khi hợp nhất nên đăng nhập máy chủ nào?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, trong danh sách máy chủ hiển thị tên các máy chủ hợp nhất theo tên các máy chủ đã thắng trong hoạt động Tranh Đoạt Hợp Nhất: http://ttl3d.zing.vn/su-kien/lenh-bai-hop-nhat/tong-diem-tranh-doat-hop-nhat.html. Tuy nhiên để tiện cho việc tra cứu của người chơi, trong tùy chọn [Toàn bộ máy chủ] sẽ hiển thị đầy đủ các máy chủ cũ như hiện tại.

Người chơi có thể nhấp vào tên máy chủ cũ hoặc tên máy chủ sau khi hợp nhất để tiếp tục trải nghiệm trò chơi.

3. Sau khi hợp nhất, tên nhân vật mang “*” có được chat mật?

Trả lời: Không được, phải đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (142,113) sửa tên nhân vật mới được chat mật.

4. Sau khi hợp nhất, tên nhân vật, tên bang mang ký tự “*” có ý nghĩa gì?

Trả lời: Nếu thấy tên nhân vật, tên bang mang ký tự “*” cho thấy thông tin tên nhân vật và tên bang của máy chủ di dân trùng với máy chủ đích, người chơi có thể đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (140,111) đổi tên nhân vật và tên bang.

5. Danh hiệu sư đồ và danh hiệu phu thê làm sao cập nhật?

Trả lời: người chơi có thể đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (140,111) cập nhật danh hiệu sư đồ và phu thê.

6. Sau khi hợp nhất, tên nhân vật mang ký tự “*” có thể ký gửi không?

Trả lời: Không được, phải đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (142,113) sửa tên nhân vật mới được ký gửi.

7. Sau khi hợp nhất, thư tín trong hệ thống thư có bị xóa không?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, ngoài thư tín mới hệ thống gửi đến, tất cả các thư khác đều bị xóa.

8. Sau khi hợp nhất người chơi có thể đổi tên nhân vật không, khi đang tham gia Đại Hội Tỉ Võ đổi tên nhân vật có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Sẽ bị ảnh hưởng, người chơi có nhân vật mang ký tự “*” nên đến đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (142,113) đổi tên nhân vật trước rồi mới tham gia các hoạt động như trên.

9. Sau khi hợp nhất người chơi có thể sửa tên nhân vật, trong khi thao tác Thú Cưng Tìm Bạn đổi tên nhân vật có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Sẽ bị ảnh hưởng, người chơi có nhân vật mang ký tự “*” nên đến đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (142,113) đổi tên nhân vật trước rồi mới tham gia các hoạt động như trên.

10. Sau khi hợp nhất, người chơi trong máy chủ di dân tiến hành tạo Thương Hội mới hoặc được người chơi khác thêm vào “Hợp tác thương nghiệp”, sau khi đổi tên nhân vật, thông tin Thương Hội có tự động cập nhật mới không?

Trả lời: Hệ thống sẽ tự động cập nhật.

11. Sau khi hợp nhất, điểm thiện ác của người chơi máy chủ di dân và cống hiến cho sư phụ có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Không bị ảnh hưởng.

12. Sau khi hợp nhất, sát khí của người chơi máy chủ di dân có được giữ lại không?

Trả lời: Sát khí người chơi vẫn tồn tại, không bị ảnh hưởng.

13. Sau khi hợp nhất, danh hiệu người chơi máy chủ di dân (Trạng Nguyên Đại Hội Tỉ Võ…) có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Danh hiệu sẽ không bị ảnh hưởng.

14. Sau khi hợp nhất, nếu người chơi trong máy chủ di dân khi hợp nhất đang tào vận, sau khi hợp nhất có giữ trạng thái tào vận?

Trả lời: Sẽ giữ lại trạng thái tào vận.

15. Sau khi hợp nhất, cống hiến bang của người chơi máy chủ di dân có bị xóa trống không?

Trả lời: Độ cống hiến bang sẽ không bị ảnh hưởng.

16. Sau khi hợp nhất, cống hiến môn phái của người chơi máy chủ di dân có bị xóa mất không?

Trả lời: Độ cống hiến môn phái sẽ không bị ảnh hưởng.

17. Sau khi hợp nhất, tích điểm diệt phản tặc của người chơi máy chủ di dân có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Không bị ảnh hưởng

18. Khi hợp nhất, hệ thống có quy tắc gì về việc giữ và xóa nhân vật cùng cấp?

Trả lời: Do cùng 1 tài khoản trong 1 máy chủ chỉ được giữ lại 3 nhân vật.

Nếu 1 tài khoản trong 2 máy chủ này đều có 3 nhân vật:

Trường hợp cấp độ của 6 nhân vật này không giống nhau. Sau khi hợp nhất sẽ giữ lại 3 nhân vật có cấp cao nhất trong 6 nhân vật này.

Nếu cấp nhân vật giống nhau, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên.
Người chơi phải tự thao tác xóa nhân vật mình không muốn giữ trước đó để tránh bị hệ thống xóa phải nhân vật mình muốn giữ.

Trường hợp người chơi không tự tiến hành xóa bớt nhân vật không cần thiết dẫn đến tình trạng sau khi hợp máy chủ bị xóa nhân vật muốn giữ thì sẽ không được tiếp nhận hỗ trợ, khiếu nại.

19. Sau khi hợp nhất, người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê, sau khi đổi tên nhân vật, nhẫn kết hôn sẽ hiển thị tên nhân vật sau khi đổi?

Trả lời: Không, nhẫn kết hôn sẽ không hiển thị tên nhân vật sau khi đổi.

20. Sau khi hợp nhất, người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê, sau khi người chơi đổi tên nhân vật, vật phẩm đời sống sẽ hiển thị tên nhân vật sau khi đổi?

Trả lời: Không, sẽ không hiển thị tên nhân vật sau khi đổi.

21. Sau khi hợp nhất, độ hảo hữu của người chơi máy chủ di dân có bị xóa trống không? Nếu trùng tên, tên nhân vật sau khi đổi có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, hảo hữu của người chơi máy chủ di dân sẽ không bị xóa. Do tên hảo hữu có thể thay đổi nên người chơi máy chủ di dân phải cập nhật lại danh sách hảo hữu, nếu tên nhân vật hảo hữu có thay đổi, người chơi phải cập nhật thông tin hảo hữu của người chơi trong danh sách.

Cách cập nhật: Nhấp phải vào tên hảo hữu, xem thông tin hảo hữu để cập nhật.

22. Sau khi hợp nhất, quan hệ xã hội của người chơi máy chủ di dân (phu thê, sư đồ, kết bái) có bị ảnh hưởng không? Nếu trùng tên, sau khi đổi tên nhân vật có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Quan hệ không bị ảnh hưởng.

23. Sau khi hợp nhất, quan hệ kết bái của người chơi máy chủ di dân vẫn tồn tại, nếu trùng tên, sau khi đổi tên nhân vật có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Quan hệ kết bái không bị ảnh hưởng.

24. Sau khi hợp nhất, người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê sau khi đổi tên nhân vật, danh hiệu phu thê hoặc sư đồ có tự động cập nhật không?

Trả lời: người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê sau khi đổi tên, danh hiệu phu thê hoặc sư đồ không tự động cập nhật, đến đến Quảng Trường Lạc Dương Phạm Di Thành (142,113) cập nhật danh hiệu.

25. Sau khi hợp nhất, người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê hoặc sư đồ, sau khi đổi tên nhân vật, trước khi cưỡng chế ly hôn, phản sư có cần phải cập nhật thông tin hảo hữu của đối phương?

Trả lời: Sau khi đổi tên nhân vật cần cập nhật thông tin hảo hữu. Nếu tên nhân vật đã đổi, vợ hoặc chồng cần cập nhật thông tin hảo hữu của người chơi thì mới có thể cưỡng chế ly hôn. Ngoài ra, nếu tên nhân vật đã đổi, đệ tử của người chơi cũng phải cập nhật thông tin hảo hữu của người chơi mới có thể chấp hành thao tác phản sư.

26. Sau khi hợp nhất, người chơi máy chủ di dân có quan hệ phu thê hoặc sư đồ, không có cập nhật thông tin hảo hữu, làm sao cưỡng chế ly hôn, phản sư?

Trả lời: Người chơi máy chủ di dân sau khi hợp nhất, nếu tên nhân vật đã đổi và đang online, vợ hoặc chồng của người chơi chưa cập nhật danh sách hảo hữu đã cưỡng chế ly hôn, vậy sau khi đăng nhập lại sẽ tự động cập nhật trạng thái cưỡng chế ly hôn.

Nếu tên nhân vật đã đổi và không online, vợ hoặc chồng của người chơi chưa cập nhật danh sách hảo hữu đã cưỡng chế ly hôn, vậy dù đã ly hôn, nhưng giao diện cũng không cập nhật, người chơi cần đến Lạc Dương Nguyệt Lão chọn Cưỡng chế ly hôn.

Nếu tên nhân vật đã đổi và đang online, đệ tử của người chơi chưa cập nhật danh sách hảo hữu đã phản sư, vậy sau khi đăng nhập lại sẽ tự động cập nhật trạng thái hủy quan hệ sư đồ. Nếu tên nhân vật đã đổi và không online, đệ tử của người chơi chưa cập nhật danh sách hảo hữu đã phản sư, vậy dù đã hủy quan hệ sư đồ, nhưng giao diện cũng không cập nhật, người chơi cần đến Đại Lý Nhiếp Chính để trục xuất đệ tử phản sư ra khỏi sư môn.

27. Nếu nhiệm vụ bang bất kỳ của người chơi tiến hành đến vòng 5, sau khi hợp nhất sẽ tiếp tục hay sẽ bắt đầu lại?

Trả lời: Sẽ tiếp tục, không cần bắt đầu lại.

28. Nếu trước khi hợp nhất người chơi đang đi thương nhân, như vậy có ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, trạng thái thương nhân của người chơi máy chủ di dân không bị ảnh hưởng, vật phẩm bào thương nghiên cứu được thành thị bang hội trước khi hợp nhất sẽ không bị ảnh hưởng.

29. Sau khi hợp nhất, thương tuyến bang của người chơi máy chủ di dân có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, lộ tuyến thương nghiệp trong thành thị bang của người chơi máy chủ di dân sẽ bị hệ thống xóa. Người chơi phải thao tác tay tạo lại thương tuyến, người chơi máy chủ di dân muốn có nhiều lợi ích hơn khi bào thương, hiện có nhiều lựa chọn lộ tuyến thương nghiệp hơn. Trước khi hợp nhất, vật phẩm bào thương nghiên cứu của thành thi bang người chơi chuyển dời máy chủ, sau khi hợp nhất sẽ không bị ảnh hưởng.

30. Sau khi hợp nhất, danh sách thành viên bang của người chơi máy chủ di dân, khi người chơi online lần đầu có xảy ra khác thường gì không?

Trả lời: Khi lần đầu online, danh sách thành viên bang sẽ không hiển thị trạng thái online của thành viên bang.

31. Nhiệm vụ có giới hạn số lần hoàn thành như nhiệm vụ sư môn, nhiệm vụ bách hoàn, nhiệm vụ thủy lao… sau khi hợp nhất có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Nhiệm vụ giới hạn số lần hoàn thành không bị ảnh hưởng.

32. Có thể sử dụng vật phẩm đền bù thương hội từ các lần hợp nhất trước để mở lại Thương Hội sau khi hợp nhất thành công không?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, người chơi sở hữu vật phẩm “ Hồi Thiên Thiếp” có thể đến Kiều Phúc Thịnh ở Lạc Dương (329,299) là có thể mở lại Thương Hội.

Tuy nhiên: Vì số lượng Thương Hội có giới hạn, bằng hữu hãy nhanh chóng xin mở lại Thương Hội ngay sau khi hợp nhất thành công, tránh bị tổn thất.