Đầu trang

Lệnh Bài Hợp Nhất

Ma thú xâm lăng, các lục địa đổ vỡ, các thế lực phân tranh. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa 18 máy chủ đã bắt đầu.

Chinh phục hay bị chinh phục? Câu trả lời nằm trong tay chính các quý bằng hữu.

Lần hợp nhất các máy chủ sắp tới sẽ liên quan mật thiết từ sự kiện trọng đại lần này....

Giới thiệu chung

  • Thời gian: Từ 28/01/2015 đến 03/03/2015.

Đối với máy chủ THUỘC danh sách hợp nhất (Xem danh sách)

Tương truyền, những kỳ nhân bí ẩn đã cất giấu Lệnh bài Hợp Nhất trong các phụ bản: Phiêu Miễu Phong, Kỳ Cuộc, Yến Tử Ổ, Tứ Tuyệt Trang, Lâu Lan Tầm Bảo, Tàng Kinh Các, đánh lén môn phái, Thiếu Thất Sơn, liên hoàn phó bản Tô Châu, Liên Hoàn phó bản Lâu Lan.  Hoặc bằng hữu có thể tìm kiếm trong Vòng quay may mắn, Kinh Hỷ Tam Liên Hoàn, …

Nắm giữ lệnh bài Hợp Nhất, bằng hữu có thể quyết định vận mệnh của chính mình và thế cục của thế giới Tân Thiên Long.

  • Khi nhận được Lệnh Bài Hợp Nhất, bằng hữu nhấp chuột phải để sử dụng sẽ tăng điểm Hợp Nhất cho máy chủ của mình.
  • 1 Lệnh bài hợp nhất sẽ tăng 1 điểm Hợp Nhất cho máy chủ.

Bảng xếp hạng điểm Tranh Đoạt Hợp Nhất sẽ được cập nhật trên trang chủ mỗi ngày để tiện cho bằng hữu theo dõi.

Trong 1 cặp máy chủ hợp nhất:

  • Máy chủ có điểm Hợp Nhất cao hơn sẽ được chọn làm máy chủ đích.
  • Máy chủ có điểm Hợp Nhất thấp hơn sẽ bị hợp nhất vào máy chủ đích và mất đi tên máy chủ cũ.

Ngoài ra, cặp máy chủ đạt được tổng số lượng lệnh bài hợp nhất cao nhất trong 9 cặp máy chủ sẽ được hợp đầu tiên.

Đối với máy chủ KHÔNG THUỘC trong danh sách hợp nhất

7 máy chủ: Bàn Cổ, Thiên Long Chuyển Vận, Thiên Long 01, Thiên Long 02, Thiên Long 03, Thiên Long 04, Thiên Long 05 tuy không nằm trong vòng phân tranh nhưng Lệnh bài Hợp Nhất vẫn là bảo vật nhiều người khao khát, hãy tham gia hoạt động Tranh đoạt Lệnh bài Hợp Nhất để trở thành chủ nhân của cặp trân thú hiếm, lần đầu tiên xuất hiện trong Tân Thiên Long: Côn Lôn Tiên Tuấn.

Bảng xếp hạng TOP 10 điểm Sưu Tầm Hợp Nhất từng máy chủ sẽ được cập nhật trên trang chủ mỗi ngày để tiện cho bằng hữu theo dõi.

Sau khi kết thúc sự kiện, Top 3 người đứng đầu tranh đoạt lệnh bài ở từng máy chủ không sáp nhập sẽ nhận được Lồng trân thú siêu cấp: Côn Lôn Tiên Tuấn.

Côn Lôn Tiên Tuấn - Trân thú thuộc loại hình Ngoại với những biến dị cực kỳ bắt mắt.