Trang chủ

X

Cập nhật khác

22-07-21

Phiên bản mới lần này còn có một số cập nhật lưu ý khác như sau:

Đổi Tử Vi Linh Phách

 • Mỗi ngày, bằng hữu có thể đến NPC Ân Hiên Kỳ (276,220) ở Kim Lăng nộp 15 Tử Vi Huy Tinh đổi lấy 8 Tử Vi Linh Phách và 1200 Xu Trung Đô.

 • Xu Trung Đô dùng trong Thành thị bang hội (107,56) Vạn Linh Thương ở cửa tiệm Trung Đô Hành Thương để mua các loại vật phẩm trân quý khác.
 • Bằng hữu có thể tham gia các phụ bản Phụng Minh Vương Lăng và Tam Thần Huyễn Cảnh để nhận được Tử Vi Huy Tinh.

Tiến cấp Thiên Đạo

 • Sau khi chiến minh không còn nữa, các bang phái vươn lên trở thành lực lượng chính ở Tân Thế Giới, thống trị Bang Vực thông quá hoạt động Kiếm Chỉ Kim Lăng, đem lại nhiều tài nguyên cho thành viên bang hội.
 • Hằng tuần, khi tham gia Kiếm Chỉ Kim Lăng, bang hội chiếm được Bang Vực sẽ nhận được Ngôi sao Thiên Đạo tương ứng.
Lãnh địaPhần thưởng
Vọng Phong Cổ Nguyên
Kiếm Lan Pha
Lãnh Nhạn Hoành Xuyên
Dư Hà Cảng
Vịnh Tinh Ngư
Vân Mộng Trạch
1 Ngôi sao Thiên Đạo
Thiên Phàm Trại
Khô Vinh Đạo
Cổ Kim Đinh
2 Ngôi sao Thiên Đạo

 • Vào 24h chủ nhật hàng tuần hệ thống sẽ xác định tiến độ tiến cấp Thiên Đạo.
 • Nhận đủ 5 Ngôi Sao Thiên Đạo có thể mở tính năng tiến cấp Thiên Đạo trang bị 1 tuần.
 • Hệ thống sẽ xác định số tuần bang có thể mở và khấu trừ vào Ngôi Sao Thiên Đạo và thứ 2 tuần kế tiếp mở tính năng tiến cấp Thiên Đạo trang bị

Bát Hoành Đồng Tiêu

 • Điều kiện tham gia: Khi đạt cấp 85, bằng hữu có thể đến Kim Lăng (393,345) gặp NPC Phương Trấn Nam để thực hiện 2 lần vận tiêu trong một ngày.
 • Thời gian:  Từ 19:00-23:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật, và 19:00 -20:00, 21:00-23:00 ngày thứ 7.

 • Các loại Tiêu Xa:
Loại Tiêu XaĐiều kiệnNhận thưởng
Phúc Thực Cương 100 Vàng hoặc Vàng khóa
 • 1 Phiếu Đổi Lễ Vật-Tinh
 • 20 Xu Đúc Trung Đô
 • 100 Vàng Khóa
 • 1 Phiếu Đổi Lễ Vật Tinh (nếu trong thương tuyến của bang vực)
 • Khi bị người khác đánh bại khi đang vận tiêu, sẽ mất 1 Phiếu đổi Lễ Vật-Tinh và 50 Vàng hoặc Vàng khóa tiền cọc.
Cẩm La Cương 100 Vàng 
1 Viên Ngoại Thư Hàm
 • 1 Tử Vi Linh Phách
 • 2 Phiểu Đổi Lễ Vật – Tinh
 • 2 Vương Quyền Ngự Lệnh
 • 1 Tứ Hội Linh Lung Hạp
 • 1 Chìa Mật Côn Ngô
 • 100 Vàng khóa
 • 2 Phiếu Đổi Lễ - Tinh (nếu trong thương tuyến của bang vực)
 • Khi bị người khác đánh bại khi đang vận tiêu, bằng hữu sẽ mất 2 Phiếu Đổi Lễ Vật -Tinh và 50 Vàng hoặc Vàng khóa tiền cọc.
Hoa Thạch Cương 200 Vàng
1 Phủ Đài Thư Hàm
 • 3 Tử Vi Linh Phách
 • 2 Phiểu Đổi Lễ Vật – Trân
 • 2 Vương Quyền Ngự Lệnh
 • 1 Tứ Hội Linh Lung Hạp
 • 1 Chìa Tiên Côn Ngô
 • 200 Vàng Khóa
 • 2 Phiểu Đổi Lễ Vật-Trân (nếu trong thương tuyến của bang vực)
 • Khi bị người khác đánh bại khi đang vận tiêu, bằng hữu sẽ mất 2 Phiếu Đổi Lễ Vật -Trân và 100 Vàng hoặc Vàng khóa tiền cọc.

 • Vận chuyển Tiêu Xa: Có thể chọn 1 tuyến đường vận chuyển để vận tiêu. Sau khi mở Tiêu Xa thành công, Tiêu Xa sẽ tự động đi theo tuyến đường đã chọn, nếu bằng hữu cách Tiêu Xa quá xa, Tiêu Xa sẽ dừng lại cho đến khi bằng hữu quay lại gần Tiêu Xa.

 • Vận tiêu có thời hạn 30 phút. Trong thời gian quy định nếu chưa hoành thành vận tiêu, Tiêu Xa đang vận chuyển sẽ biến mất, vận tiêu thất bại không được nhân thưởng.
 • Có thể tuyên chiến đánh người chơi khác đang thực hiện vận tiêu.
 • Nếu đánh bại người chơi vận tiêu và người này là lần đầu bị đánh bại trong quá trình vận tiêu, người khác sẽ nhận được thưởng tương ứng.
Loại Tiêu XaĐiều kiệnNhận thưởng
Phúc Thực Cương Lương Du Hạp 20 Vàng Khóa
Cẩm La Cương Thánh Thạch Hạp 50 Vàng Khóa
Hoa Thạch Cương Thánh Thạch Hạp 50 Vàng Khóa

 • Mỗi ngày mở bằng hữup tổng cộng tối đa được nhận 100 Vàng Khóa.
 • Người vận tiêu bị đánh bại lần đầu, Tiêu Xa sẽ biến thành Tiêu Xa Tàn Tạ, vận chuyển thành công Tiêu Xa Tàn Tạ đến chỗ Người Tiếp Nhận Hành Tiêu tuy không được nhận toàn bộ tiền hoàn trả nhưng vẫn được nhận môt số thưởng trong thưởng Tiêu Xa ban đầu.

Tung Hoành: Thủy Hử Quần Hùng

 • Thời gian: 13:00 – 13:30, 18:00-18:30, 22:00-22:30 mỗi ngày.
 • Tướng Lĩnh Lương Sơn và Tùy tùng xuất hiện ở các khu vực: Thiên Phàm Trại, Khô Vinh Đạo, Cổ Kim Đinh.
 • Tiêu diệt tướng lĩnh và tùy tùng, bằng hữu có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm: Huyễn Sắc Cầu Thiên Thái, Cao Cấp Cầu Thiên Thái, Trung Cấp Cầu Thiên Thái,.v.v đặc biệt là Trùng Lâu Ngọc Bí Khế, Trùng Lâu Giới Bí Khế.

Thiên Cơ Cẩm Nang

 • Thiên Cơ Cẩm Nang là nơi chứa các đạo cụ phó bản và đạo cụ Quỷ Thị sẽ được ưu tiên cất giữ vào Cẩm Nang Thiên Cơ.
 • Hiện tại, bằng hữu có thể kéo vật phẩm di chuyển từ Túi vào Cẩm Nang Thiên Cơ để lưu trữ. Chức năng này sẽ giúp bằng hữu có thể mang theo nhiều vật phẩm bên người để hành tẩu giang hồ.

Ngao Chiến Cửu Lê

 • Bằng hữu đạt cấp 85 có thể đến Vũ Trúc Cương Để Tham Gia Ngao Chiến Cửu Lê.
 • Tại Vũ Trúc Cương ( 232,224), đánh bại Cửu Lê Chiến Sĩ đang tung hoành có thể nhận được Trang Sức Cửu Lê và Huyền Binh Thạch.

 • Sau khi thu thập đủ số lượng trang sức cửu lê, bằng hữu có thể đến Vũ Trúc Cương (228, 372) để khiêu chiến Cửu Lê Thượng Cổ Tế Đàn và Cửu Lê tùy tùng.

Thương Ngô Bí Cảnh

 • Tại Vũ Trúc Cương ở các tọa độ (188,164), (429,329), (147,425) và Bích Duẩn Xuân Lâm (383,217), (100,149), (106,430) để gặp các Bí Cảnh Hộ Vệ. Tại đây, các Bí Cảnh Hộ Vệ sẽ giúp bằng hữu đến Ngũ Phương Cảnh.

Kim Lăng

 • bằng hữu đạt cấp 85 có thể đến các NPC vận chuyển ở các Thành thị Đại Lý, Tô Châu, Lạc Dương, Lâu Lan, Thúc Hà Cổ Trấn để đến Kim Lăng.

 • Sau khi Chiến Minh mất đi, các bang hội vùng lên mạnh mẽ trở thành những lực lượng tiên phong giành quyền kiểm soát Tân Thế Giới. Kim Lăng trở thành chiến trường cho các bang hội thỏa sức tung hoành, phô trương sức mạnh, giành lấy đặc quyền, đặc lợi cho bang hội. Nơi đây có đầy đủ những tính năng để bang hội có thể gia tăng sức mạnh cho các thành viên bang.
 • Phụ bản Vương Lăng tại NPC Tiêu Lăng (359,421).

 • NPC Vương Phương Thê (352,421) tại Kim Lăng để hiện các quy đổi.

 • NPC Đỗ Xuyến Linh (356,436) ở Kim Lăng, bằng hữu có thể thực hiện các thao tác về bảo giám.

 • Đến Kim Lăng (361,446) gặp NPC Bích Lạc, Tổ đội bằng hữu có thể tham gia Tam Thần Huyễn Cảnh để tiếp tục tìm kiếm các vật phẩm cần thiết.

 • Mang Huyền Binh Thạch đến NPC Vô Nhai Tử (302,373), bằng hữu có thể luyện nữ oa thạch và nữ oa thần thạch.

 • Tại NPC Âu Dã Thanh (302,352) tại Kim Lăng, bằng hữu có thể thao tác các tính năng liên quan đến thần khí: thông linh, sửa thần khí…

 • NPC Tiêu Dao Tử (298,363) ở Kim Lăng, bằng hữu có thể thực hiện tính năng Thái Cổ Thần Khí.

 • Nâng cấp trang bị Thiên đạo – Vương quyền tại NPC Ân Hiên Kỳ (276,220) Kim Lăng.

 • Mang đủ số lượng bí khế đến NPC Chu Thượng Giai (415,372) Kim Lăng, bằng hữu có thể đổi hoặc bán bí khế mà mình thu thập được.

 • Tại Kim Lăng rộng lớn, bằng hữu có thế đến NPC Uý Trì Lương Phi(209,211) Kim Lăng  để có thể so tài cùng các vị huynh đệ khác khắp giang hồ.

 • Bảng xếp hạng người chơi cao thủ môn phái đặc sắc.

 • Lận cận Kim Lăng có vô số bản đồ phụ cận khác: Khô Vinh Đạo, Thiên Phàm Trại, Cổ Kim Đình,v,v .có rất nhiều bọn quái vật hung ác. Các anh hùng có thể đến đó tu luyện võ công nâng cao võ ý.
 • Đối với các map ở ngoài Kim Lăng, thời gian mở cửa là 8:00 đến 23:59 hàng ngày.

Biện Kinh

 • Biện Kinh – Thành thị phồn hoa bậc nhất, nơi anh hùng hào kiệt bốn phương tụ hội.

 • Để đến Biện Kinh, bằng hữu có thể thông qua NPC vận chuyển ở Kim Lăng  Lương Việt (293,280) và  Trương Hòa (395,531).
 • Tại đây bằng hữu có thể so tài tỉ võ tại NPC Úy Trì Kính Vũ (358,283).

 • Tham gia phụ bản Vương Lăng tại NPC Tiêu Lăng (410,380) Biện Kinh.

 • Và phó bản Tam Thần Huyễn Cảnh tại NPC Bích Lạc (621,380) Biện Kinh.

Đóng các tính năng

 • Hùng Bá Thiên Hạ.
 • Nhiệm vụ và phó bản Hư Không Huyễn Cảnh.
 • Tập kích Cửu Lê.
 • Bản đồ Thông Thiên Tháp.
 • Tính năng Tỷ Võ Chiêu Thân tại Mai Như Băng ở (208,239) Đại Lý.
Download Nạp thẻ