Trang chủ

X

Kim Lăng Chiến

22-07-21

Hướng dẫn hoạt động

 • Hướng Chỉ Kim Lăng là hoạt động Bang hội, được tổ chức theo mùa giải.
 • Các Bang hội sẽ tiến vào Trung Đô để đoạt lãnh địa.
 • Lãnh địa được chia làm 3 tầng từ ngoài vào trong gồm: Quan Ải, Bang Vực và Kim Lăng.

 • Trong mùa giải thi đấu được chia làm hai phần: Kiếm Chỉ Kim Lăng - Binh Đấu Kiếm Chỉ Kim Lăng - Diễn Võ.
 • Kiếm Chỉ Kim Lăng - Binh Đấu: Tiến hành vào mỗi tối thứ bảy từ 19h50 - 20h40. Bang chủ các bang cần báo danh từ 19h00 - 19h30 và chọn lãnh địa tranh đoạt.
 • Kiếm Chỉ Kim Lăng - Diễn Võ: Bang hội báo danh Quan Ải thất bại vào thứ bảy sẽ được dựa theo thứ tự lực chiến Tinh Nhuệ Bang để chọn ra 54 bang hội. Bang trong top 54 bang hội sẽ được tham gia Kiếm Chỉ Kim Lăng - Diễn Võ vào tối chủ nhật từ 19h50 - 20h40. Quy tắc thi đấu giống với Binh Đấu tuy nhiên dù thắng hay thua đều không tham gia tranh đoạt và tổng kết lãnh địa.

Quy tắc báo danh và công thủ

 • Điều kiện: Bang hội có sở hữu thành thị và không trong tình trạng bảo trì thấp.
 • Thời gian: 19h - 19h30 thứ 7 hàng tuần.
 • NPC liên quan: Vạn Linh Tranh (107;61) Thành bị bang hội để báo danh và chọn lãnh địa chiếm.

 • Thành viên bang hội đạt cấp 85, từ 19h50 - 20h có thể thông qua NPC Vạn Linh Tranh (107;61) để vào chiến trường.
 • Bang hội chưa có lãnh địa có thể báo danh tấn công quan ải.

 • Bang hội đã có lãnh địa, có thể tốn điểm đấu thầu để báo danh tấn công bang lân cận khác.
  • Nếu đấu thầu thất bại hoặc không tham gia đấu thầu sẽ mặc định phòng thủ.
  • Nếu chọn tấn công và thành công thì sẽ chiếm lãnh địa mục tiêu.
  • Nếu tấn công thất bại và lãnh địa cũ bị người khác chiếm thì sẽ mất hết lãnh địa.

 • Lưu ý: Cùng một Bang chỉ được chọn tấn công hoặc phòng thủ.
 • Quyền sở hữu Quan Ải, Bang Vực và Kim Lăng sẽ căn cứ vào tình hình chiến đấu Kiếm Chỉ Kim Lăng vào tối thứ bảy được tổng kết vào lúc 20h50.
 • Bang hội thắng các chiến trường Quan Ải, Bang Vực và Kim Lăng sẽ nhận quyền sở hữu và các lợi ích từ lãnh địa chiếm được.

Quy tắc chiến trường

 • Thành viên bang hội đạt cấp 85, từ 19h50 - 20h thứ bảy có thể thông qua NPC Vạn Linh Tranh (107;61) Thành thị bang hội để vào chiến trường.
 • Tham gia Kiếm Chỉ Kim Lăng từ 20:00 đến 20:40, nếu chiến trường có phe thủ, Võ Đế Kỳ mặc định thuộc phe thủ, nếu không có phe thủ Võ Đế Kỳ mặc định trung lập.

Điều kiện thắng

 • Bang hội chiếm Võ Đế Kỳ liên tục trong 15 phút không bị bang hội khác chiếm sẽ giành chiến thắng.
 • Nếu đến 20:40 vẫn chưa có bang hội chiếm Võ Đế Kỳ 15 phút liên tục, bang hội đang chiếm Võ Đế Kỳ tại thời điểm kết thúc sẽ chiến thắng.
 • Nếu kết thúc vẫn chưa có bang chiếm Võ Đế Kỳ, lãnh địa sẽ vào trạng thái trung lập khi tổng kết.

Quy tắc giới hạn số người

 • Quan Ải: Không giới hạn số người.
 • Vọng Phong Cổ Nguyên, Kiếm Lan Pha, Dư Hà Cảng, Vịnh Tinh Ngư, Lãnh Nhạn Hoành Xuyên, Vân Mộng Trạch: Tối đa 200 người.
 • Thiên Phàm Trại, Khô Vinh Đạo, Cổ Kim Đình: Tối đa 150 người.
 • Kim Lăng: Tối đa 120 người.

Phần thưởng

 • Sau khi thi đấu kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng. Trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, có thế đến thành thị bang hội NPC Vạn Linh Tranh (107;61) để nhận thưởng.

Download Nạp thẻ