Trang chủ

X

Quan Sơn Hải

22-07-21

Nội dung

 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 75 trở lên tổ đội ít nhất 3 thành viên (tối đa 2 người cùng một môn phái trong đội) có thể đến chỗ Đại Lý (211,51) Thẩm Hàn Châu để báo danh tham gia Quan Sơn Hải.
 • Lưu ý: Giới hạn là tối đa 20 lần khiêu chiến trong 1 tuần.
 • Trưởng nhóm sẽ chọn số tầng khiêu chiến, sau khi các thành viên trong tổ đội xác nhận sẽ tiến hành khiêu chiến.

 • Số tầng khiêu chiến cá nhân: quyết định phạm vi số tầng đội ngũ có thể khiêu chiến, cũng quyết định mức Thưởng Tổng Kết Tuần.
 • Sau khi tổng kết vào lúc 24:00 Chủ nhật hàng tuần, số tầng khiêu chiến cá nhân sẽ tự động giảm 5 tầng, nếu trong tuần số tầng khiêu chiến thành công lớn hơn số tầng này thì số tầng khiêu chiến cá nhân sẽ được cập nhật thành số tầng mới.
 • Khi vào phụ bản sẽ ngẫu nhiên vào 1 trong 3 bản đồ: Cổ Đồng Tước Đài, Lăng Vân Đại Phật, Thiên Nhẫn Hoàng Sơn.

 • Khi khiêu chiến thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 13 Thủ Quan Nhân Phái, mỗi Thủ Quan Nhân sẽ có kỹ năng khác nhau và các thành viên trong tổ đội phải phối hợp với nhau để vượt ải thành công.

 • Thời gian để vượt qua thử thách cho mỗi tầng là 5 phút, nếu diệt được Thủ Quan Nhân xem như thành công, đội trưởng tiếp tục chọn tầng cần khiêu chiến. Số tầng được chọn liên quan đến thời gian còn của tầng khiêu chiến.
 • Nếu hết giờ mà chưa diệt được Thủ Quan Nhân xem như thất bại, có thể thoát khỏi phó bản khiêu chiến lại. Nếu cả đội tử vong sẽ hồi sinh gần đó, đối thoại lại với Thủ Quan Nhân để khiêu chiến tiếp.
 • Lưu ý: Bằng hữu có thể tìm hiểu kỹ năng của Thủ Quan Nhân và Bí kíp vượt ải tại Sơn Hải Đồ Giám.

Phần thưởng

 • Thưởng vượt lần đầu: Lần đầu vượt số tầng tương ứng, bằng hữu có thể tìm Đại Lý (211,51) Thẩm Hàn Châu để nhận thưởng. Tầng vượt càng cao phần thưởng càng hấp dẫn, vì vậy bằng hữu hãy chuẩn bị thật tốt cho lần đầu Vượt Ải nhé!

 • Thưởng tuần: Khi vào Quan Sơn Hải, bằng hữu có thể kiểm tra phần thưởng trong tuần tại giao diện số tầng. Số tầng vượt ải càng cao thì điểm rèn luyện nhận được càng nhiều và giá trị phần thưởng càng cao.

 • Thưởng tổng kết tuần: Căn cứ vào số tầng khiêu chiến cá nhân tổng kết lúc 24h Chủ nhật tuần trước để nhận thưởng.

Vô Tự Phổ

Sự lĩnh hội của Tâm Quyết và Bí Kỹ đem lại sức mạnh to lớn cho nhân vật khi chúng được tổng hợp thành 4 loại Thức trong Vô Tự Phổ.

Tâm Quyết

 • Tâm Quyết là nền tảng của Vô Tự Phổ.
 • Có rất nhiều loại Tâm Quyết bao gồm bốn phẩm chất: thần phẩm, trân phẩm, tinh phẩm, và phẩm chất tốt.
 • Khi đặt Tâm Quyết vào Thức, ta sẽ nhận được các thuộc tính hợp nhất của tâm quyết.

Bí Kỹ

 • Là kỹ thuật khắc chế đối phương, thể hiện sức mạnh của Vô Tự Phổ.
 • Giống như Tâm Quyết, bí kỹ cũng được chia thành bốn phẩm chất: thần, trân, tinh xảo tốt.

 • Bí Kỹ cần được thúc đẩy bởi Tâm Quyết, không thể sử dụng bí kỹ nếu không đặt Tâm Quyết vào Thức.
 • Bí kỹ càng cao càng đòi hỏi những phương pháp luyện công tinh tế hơn, nếu muốn kết hợp Tâm Quyết và Bí Kỹ, hai thứ này cần có cùng phẩm chất, hoặc phẩm chất của Bí Kỹ có thể thấp hơn phẩm chất của Tâm Quyết.

Danh Sĩ

 • Người chơi có thể mở giao diện danh sĩ giang hồ trong Vô Tự Phổ và nhấp vào danh sĩ mà họ muốn kết giao để xem.

 • Mỗi danh sĩ thích 2 loại quà tặng và khi 1 món quà được tặng 10 lần có thể tăng 50 điểm kết giao danh sĩ, đồng thời người chơi nhận được 1 phần quà đáp lễ. Khi đạt độ kết giao nhất định với 1 danh sĩ , người chơi sẽ nhận được một Sổ Tay tương ứng, có thể dùng để nâng cấp Bí Kỹ.

Download Nạp thẻ