Đầu trang

Phù Dung Hí Linh Long

Tiết trời mát mẻ, du ngoạn thưởng thức hoa mừng lễ là chuyện vui đời người. Các bằng hữu tứ phương hãy cùng tụ hội mở tiệc cùng Tân Thiên Long thông qua sự kiện mới Phù Dung Lễ Hội. Chi tiết sự kiện như sau:

Phù Dung Hí Linh Long

  • Trong thời gian từ ngày 06/01 - 19/01/2021, các hạ hoàn thành hoạt động Phù Dung Hí Linh Long 4 lần trở lên, nhận được 1 Chìa Vô Tướng.

  • Sau khi hái được Vô Tướng Phù Dung trong Phù Dung Túy, có thể dùng Chìa Mật này để mở Vô Tướng Linh Thạch Bảo Hạp, nhận Vô Tướng Linh Thạch.

  • Chìa Vô Tướng chỉ được nhận 1 lần, hãy giữ kỹ! Tích lũy hoàn thành 8 lần, nhận được Vô Tướng Linh Thạch Bảo Hạp.

Phù Dung Yến

  • Tham gia hoạt động từ ngày 06/01 - 19/01/2021, mỗi ngày cứ đúng nửa giờ đồng hồ, Lạc Dương Nam Đại Nhai sẽ tạo ra Tiệc Cẩm Tú Sơn Hà, Tiệc Thái Bình Thịnh Thế, mỗi loại tiệc 3 bàn, vào thời điểm cập nhật sẽ đánh dấu vị trí cụ thể trong bản đồ TAB Lạc Dương, tất cả tiệc tồn tại 10 phút.
  • Trong thời gian tiệc tồn tại, người chơi có thể đến địa điểm tương ứng tham gia hoạt động.
  • Sau khi dùng Tiệc Cẩm Tú Sơn Hà, có xác suất nhận 1 loại thưởng bất kỳ: Thú Cưỡi: Cực Quang Vũ Dực (7 Ngày), Thời Trang: Bích Cảnh Lưu Li (Phong Cách Thốc Ảnh 7 Ngày), Hồng Diệu Thạch, Xuyết Mộng Linh Thạch, Thơ Ca Tình Yêu.

  • Sau khi dùng Tiệc Thái Bình Thịnh Thế, có xác suất nhận 1 loại thưởng bất kỳ: 10 Kim Tàm Ti, 1 Chân Nguyên Tinh Phách, Điển Tịch Chú Giải, Ngộ Linh Châu, Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa, Bí Ngân Cấp 3, Miên Bố Cấp 3.

  • Mỗi ngày người chơi có thể dùng mỗi loại tiệc 3 lần.