Đầu trang

Lôi Đài Sinh Tiêu

Làn sóng Hợp Nhất đang thổi sinh khí vào các đại lục già cỗi, làm bừng lên sức sống của vạn vật trong thế giới Tân Thiên Long. Ngay trong lúc này, 12 linh vật bí ẩn đã giáng thế, khiến cho anh hùng hào kiệt nơi nơi đều háo hức đi tìm chúng để khiêu chiến thử tài.

Giới thiệu chung

 • Thời gian diễn ra: 22/04/2015 – 05/05/2015.
 • Điều kiện tham gia: Bằng hữu cấp 20 trở lên.

Nội dung hoạt động

Bằng hữu có cấp độ 20 trở lên và có trong tay Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp, hãy đến NPC Vân Phiêu Phiêu ở Đại Lý (271, 132) để khiêu chiến cùng 12 con giáp dưới sự chủ trì rất công bằng của Lôi Đài chủ trì Cát Tường Miêu.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Bằng hữu có thể thu mua Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp tại Tiệm Kim Nguyên Bảo với giá chỉ 30 Kim Nguyên Bảo.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Khi vào lôi đài, Chủ Trì Cát Tường Miêu sẽ cử 1 trong số 12 con giáp bất kỳ để giao đấu cùng bằng hữu. Sau đó, Cát Tường Miêu sẽ cho bằng hữu 3 lựa chọn.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

Sau khi chiến đấu xong, nếu bằng hữu muốn tái chiến cùng con giáp vừa rồi thì chọn dòng Tái chiến  đại biểu 12 con giáp lúc nãy.

Tan Thien Long, Tan Thien Long 3D

 • Số lần bằng hữu có thể tái chiến là vô hạn.
 • Mỗi lần tái chiến, bằng hữu sẽ tiêu hao một lượng Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp. Lượng thiệp tiêu hao của bằng hữu sẽ bằng số lần tái chiến X 10. Ví dụ: Tái chiến lần đầu tiêu hao 10 thiệp, lần thứ 2 tiêu hao 20 thiệp, lần thứ 3 tiêu hao 30 thiệp,….

Và nếu như sau khi chiến đấu xong, bằng hữu không tái chiến cùng con giáp vừa rồi mà muốn giao đấu cùng con giáp khác thì chọn dòng “Rút chọn ngẫu nhiên 1 đại biểu 12 con giáp tiếp theo. Lúc này, bằng hữu sẽ tiêu hao 1 tấm Sinh Tiêu Thỉnh Thiệp.

Phần thưởng

Khi đánh bại các con giáp, bằng hữu sẽ nhận được những bảo bối quý giá. Bảo bối của 12 con giáp không chỉ thần kỳ, quý hiếm mà còn rất đa dạng và không món nào giống với món nào ….. 

Con giápPhần thưởng ngẫu nhiên
 • Tiền vàng  con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Bí kíp Kiếp Hỏa Phần Sát
 • Bí kíp Cực Băng Ngưng Sát
 • Bí kíp Hủ độc thực sát
 • Bí kíp Huyền Lôi kích sát
 • Bí kíp trân thú phụ thể
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên Canh Cường Hóa Tinh Hoa
 • Kim Cương Sa
 • Thú cưỡi: Niên thú ( 30 ngày)
 • Thú  cưỡi: Niên thú Lôi Đình ( 90 ngày)
 • Trùng lâu chi mang
 • Trùng lâu chi lệ
 • Linh thú tinh phách
 • Kim Tinh Thạch
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim Cương sa
 • Cao cấp hoàn đồng đan: Ngốc ngốc ngưu
 • Cao cấp hoàn đồng đan: Hồ Điệp
 • Cao cấp hoàn đồng đan: Thụ Đại Hùng
 • Cao cấp hoàn đồng đan: Hùng Miêu
 • Dung hồn đan
 • Miên bố cấp 3
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Miên bố cấp 5
 • Thú cưỡi: Đại Phong ( 30 ngày)
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên Canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Thời trang môn phái các cấp
 • Huyết sắc chiến giáp
 • Hoàng kim chiến giáp
 • Long Văn
 • Xuyết Long Thạch
 • Miên bố cấp 3
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Cao cấp khắc danh phù
 • Bảo thạch hợp thành phù
 • Miên bố cấp 3
 • Tiên vàng con giáp
 • Thiên Canh Cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Thắng lợi bảo thạch cấp 3
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim Cương Sa
 • Bảo thạch cấp 3
 • Kim Tinh Thạch
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Chân nguyên tinh phách
 • Kim Tinh thạch
 • Miên bố cấp 3
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Cao cấp  trân thú hoàn đồng thư
 • Căn cốt đan
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên canh cường hóa tinh hoa
 • Kim cương sa
 • Thắng lợi bảo thạch cấp 6
 • Chân Nguyên Tinh Phách
 • Tiền vàng con giáp
 • Thiên Canh cường hóa tinh hoa
 • Kim Cương Sa
 • Miên Bố Ấn Nhiễm tễ
 • Miên bố cấp 3
 • Long Văn
 • Xuyết Long Thạch

Lưu ý: Khi vào phụ bản LÔI ĐÀI SINH TIÊU, nếu bằng hữu đã online quá 3 giờ chơi  sẽ không nhận được phần thưởng từ con giáp.