Đầu trang

Xếp hạng ngày 07/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 07/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 3,000,000
2 Huyền Tố o0Hyperion0o 50,000
3 Huyền Tố EmMây 16,166
4 Thiên Long 29 DuyKhiêm 14,100
5 Thiên Long 30 CuCu 13,468
6 Bạch Hổ PeConXinh 9,600
7 Thánh Hỏa teeđẹptrai 6,631
8 Huyền Tố zCảnhVânz 5,000
9 Thiên Long 28 IMiênMiên 4,732
10 Thiên Long 11 HoaThiênCốt 3,600