Đầu trang

Xếp hạng ngày 08/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 08/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 3,810,000
2 Bạch Hổ ĐạiMaĐầu 715,488
3 Thiên Long 28 LãoTướng 50,396
4 Thiên Long 30 Hữu 50,000
5 Huyền Tố o0Hyperion0o 50,000
6 Tẩm Thủy ZzNhaÐâuz0 24,000
7 Thiên Long 27 ASu 19,133
8 Huyền Tố EmMây 17,511
9 Thiên Long 29 DuyKhiêm 14,100
10 Thiên Long 30 CuCu 13,566