Đầu trang

Xếp hạng ngày 09/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 09/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 5,310,000
2 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,035,153
3 Thánh Hỏa xRainiex 742,960
4 Bạch Hổ HANI 90,893
5 Thiên Long 28 LãoTướng 50,944
6 Huyền Tố o0Hyperion0o 50,120
7 Thiên Long 30 Hữu 50,000
8 Tẩm Thủy ZzNhaÐâuz0 31,643
9 Thiên Long 27 zHelios 22,661
10 Thiên Long 28 DânDuCôn 22,112