Đầu trang

Xếp hạng ngày 10/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 10/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 5,510,000
2 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,053,485
3 Thánh Hỏa xRainiex 766,220
4 Thiên Long 30 Kelly237 105,690
5 Bạch Hổ HANI 90,893
6 Thiên Long 30 CưB11 80,000
7 Thiên Long 28 LãoTướng 50,980
8 Huyền Tố o0Hyperion0o 50,156
9 Thiên Long 29 ChiếnBinh 50,044
10 Thiên Long 30 Hữu 50,000