Đầu trang

Xếp hạng ngày 11/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 11/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 8,010,026
2 Thiên Long 30 Hữu 2,650,000
3 Thiên Long 14 TíchTriều 1,164,298
4 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,060,107
5 Thánh Hỏa xRainiex 766,220
6 Thiên Long 30 Kelly237 105,790
7 Bạch Hổ HANI 91,923
8 Thiên Long 28 KhánhKNB28 80,130
9 Thiên Long 30 CưB11 80,000
10 Thiên Long 28 LãoTướng 52,465