Đầu trang

Xếp hạng ngày 12/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 12/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 8,010,026
2 Thiên Long 30 Hữu 4,200,670
3 Thiên Long 14 TíchTriều 1,164,806
4 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,060,107
5 Thánh Hỏa xRainiex 770,036
6 Thiên Long 30 Kelly237 109,165
7 Bạch Hổ HANI 91,923
8 Thiên Long 28 KhánhKNB28 80,130
9 Thiên Long 30 CưB11 80,000
10 Thánh Hỏa TiGerMetal 74,643