Đầu trang

Xếp hạng ngày 13/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 13/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Thiên Long 30 KhanhKnb30 8,684,026
2 Thiên Long 30 Hữu 4,200,670
3 Thiên Long 14 TíchTriều 1,266,114
4 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,063,507
5 Thiên Long 29 Hữu 820,000
6 Thánh Hỏa xRainiex 770,036
7 Thiên Long 14 zPie 400,000
8 Thiên Long 30 Kelly237 109,265
9 Bạch Hổ HANI 91,959
10 Thiên Long 28 KhánhKNB28 80,130