Đầu trang

Xếp hạng ngày 14/12

Cập nhật bảng xếp hạng hoạt động ngày 14/12/2021

TopMáy chủTên nhân vậtSố KNB tiêu phí 
1 Huyền Tố NgôVương 16,171,819
2 Thiên Long 30 CưB11 15,298,000
3 Thiên Long 30 KhanhKnb30 10,623,726
4 Thiên Long 30 Hữu 4,200,670
5 Thiên Long 14 TíchTriều 1,281,412
6 Thánh Hỏa xRainiex 1,070,036
7 Bạch Hổ ĐạiMaĐồu 1,065,997
8 Huyền Tố PeMum 901,708
9 Thánh Hỏa zZAtheNaZz 820,918
10 Thiên Long 29 Hữu 820,000