Phần thưởng

05-10-21

Tham gia sự kiện Vạn Tượng Chi Chủ 3, quý bằng hữu sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị sau đây:

Phần thưởng

Lưu ý, vì số lượng quà tặng mỗi loại có giới hạn nên có thể vào rương của những bằng hữu tham gia sớm nhất. Do đó, Quý bằng hữu hãy khẩn trương tham gia nhé!

Phần thưởng ngẫu nhiên

5 Kim Tinh Thạch

1 Bí Ngân 3

5 Kim Tàm Ty

1 Hoa Đình Tiêu Hạc Lệ

1 Nguyên Chú Kim Phù

3 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa

1 Thú Cưỡi siêu cấp: Hải Ba Yến

1 Luyện Trang Bảo Hộp

1 Quà Bí Kỹ-Trân-Phá

Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 1

Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 2

Mảnh Bản Đồ Thiên Hoang Cổ Cảnh 3
Đôi khi có tỷ lệ không trúng.
Nhưng cơ hội may mắn vẫn còn chờ đợi phía trước!